Der er for stor forskel i praksis fra den ene kommune til den næste, mener lokalformænd. De kalder til samling for de lokale landmænd.

Fem formænd for lokale landbrugsorganisation har sendt deres reaktion på, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet Aarhus Kommune medhold i, at det var i orden at indføre forbud mod anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider på ni ejendomme syd for Aarhus.

Reaktionen fra formændene

"Miljø- og Fødevareklagenævnet er netop kommet med den længe ventede afgørelse i sagen om Aarhus Kommunes pesticidforbud i Beder, som vi har påklaget sammen med Landbrug & Fødevarer.

Af afgørelsen fremgår det, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i samtlige ni afgørelser har opretholdt Aarhus Kommunes forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af pesticider på landbrugsjord i et indsatsområde til beskyttelse af drikkevand (Indsatsområde Beder) omkring byerne Beder, Mårslet og Malling, syd for Aarhus by.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ligeledes har nævnet med stemmerne 7-1 fastslået, at der er en risiko for forurening af grundvandet med pesticider i de udpegede sårbare områder og, at Aarhus Kommune i så fald ikke vil anvende grundvandet som drikkevand.

Således nævnet.

Grundlæggende er vi selvfølgelig alle enige om, at vi skal passe på vores drikkevand og selvfølgelig bidrage til, at kommende generationer sikres godt drikkevand. Det bør være indiskutabelt.

Men indholdet i afgørelsen bekymrer os i de lokale landbrugsorganisationer, (landboforeningerne Kronjylland, Midtjylland, Odder-Skanderborg og Djursland og Østjydsk Familielandbrug).

Svaret fra nævnet forklarer ikke, hvad der juridisk er op og ned, når man taler om landbrugsproduktion/forbud på vandindvindingsarealer i det hele taget.

Denne uklarhed bliver yderligere understreget af, at kommunerne i dag har vidt forskellige tilgange til landbrugsproduktion og drikkevandsindvinding. Det oplever vi næsten dagligt i praksis.

Men denne usikkerhed hverken kan eller vil erhvervet leve med.

Derfor vil vi snarest invitere landmænd i Aarhusområdet til møde den 26. juni. Her vil vi sammen med vores jurister på sagen: Håkun Djurhuus, Beck-Bruun og Charlotte Bigum, L&F gennemgå svaret og - ikke mindst - diskutere den videre vej frem.

For naturligvis er vi nødt til at få en fuldstændig afklaring i sagen således, at vi, som erhverv, har en ensartet sikkerhed for fremtiden - både når det gælder produktionsvilkår og regler og muligheder ved ekspropriation."