Abonnementsartikel

Hos Seges er der gang i flere projekter omkring præcisionsjordbrug. Og i fremtiden vil Seges fortsat være med i udviklingen af teknologi til præcisionsjordbrug til dansk landbrug.

Præcisionsjordbrug er et af de store samtaleemner i dansk landbrug. Også hos Seges' Planteinnovation fylder præcisionsjordbrug meget, og Seges er med i flere projekter omkring emnet.

- Vi kigger ind i, at det bliver en del af hverdagen for markbruget. Vi vil tage teknikkerne i brug, og det er bredt. Det er både automatisering, graduering og brug af nye sensorer. Der vil komme et hav af ting, som ruller ind over os de næste 20 år, siger Jens Elbæk, afdelingschef i Planteinnovation.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge Jens Elbæk er der mange faktorer, som afgør, at præcisionsjordbrug kommer til at fylde mere og mere i dansk landbrug. Det er blandt andet den nuværende og fremtidige mangel på arbejdskraft, ligesom automatisering af robotter og de større landbrug er en faktor.

- Vi bliver presset på vores udledning af fosfor og kvælstof, og vi er presset på klimaindsats. I 2030 kan man ikke sælge dieselbiler. Vi får nok heller ikke lov til at køre diesel-traktorer. Det kommer til at ske i en hastighed, vi ikke har set før. Autostyring og sektionsluk på sprøjter har taget alt med storm. Der vil komme nye generationer. Det næste bliver sektionsluk på gyllevogn, siger Jens Elbæk.

Han understreger også, at præcisionsjordbrug vil vinde mere indpas, fordi der hele tiden kommer ny viden og teknologi, ligesom teknologien også bliver billigere, så den på sigt vil ramme en pris, hvor alle kan være med.

- Vi kommer ikke til at revolutionere udbyttet. Vi får ikke 30 procent højere udbytte på grund af præcisionsjordbrug, men måske 10-15 procent højere. Til gengæld sparer man tid og omkostninger og en lavere miljøbelastning. Om det redder verden er nok store ord, for sådan bliver det ikke. Det er en stille og rolig udvikling og implementering, siger Jens Elbæk.

I forhold til Seges rolle i udviklingen af præcisionsjordbrug, så vil man fortsat involvere sig i projekter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi bliver ikke færdige med præcisionsjordbrug de næste 10-15 år. Vi er interessant i at finde en afløser for FutureCropping. Der kommer ny teknologi, som er bedre, og som vi skal arbejde med. Vi kommer til at gå med i nye projekter, for der er udfordringer nok. Vores mål er at få de nye teknologier til at skabe værdi for landmanden, siger Jens Elbæk

CropManager udvikles

I Seges sker meget af udviklingen inden for præcisionsjordbrug igennem it-platformen CropManager. Her arbejder Seges på at få funktionerne implementeret både i den lokale rådgivning og ude hos landmanden.

- Der ligger en vækstreguleringsprognose til vinterhvede og vinterrug som på baggrund af information om blandt andet gødningstildeling, NDVI, sort og såtidspunkt kommer med en vurdering af risikoen for lejesæd i den enkelte mark. Desuden kan man hente tildelingskort til gødning i hvede og vårbyg. Det er for mange allerede kendte funktioner, siger Anna Marie Thierry, der er projektleder i planteinnovation.

Det nyeste er, at tørkeindekset er blevet synligt. Tørkeindekset er et udtryk for jordens tørkefølsomhed, der er beregnet ud fra satellitbilleder i det ekstremt tørre og varme vækstår 2018. Indekset er beregnet som forskellen mellem biomasseindekset, når biomassen er højest i marken og cirka tre uger efter, hvor tørkepletter var synlige.

- Vi håber, at man som landmand vil bruge kortet som et grundkort, der afspejler forskelle i jordens vandholdende evne hen over marken. Som med alle automatisk genererede kort skal man altid sammenholde kortet med ens egen viden om marken, siger Anna Marie Thierry.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun fortæller, at der løbende foregår meget udvikling af præcisionsjordbrug. Blandt andet med hele tiden at skabe flere og bedre algoritmer til omfordeling af blandt kvælstof, fosfor, kalium og udsæd osv. En anden forholdsvis ny funktion som mange udtrykker glæde ved at bruge er visning af GPS jordprøver i programmet.

Nyeste skud på stammen er en varslingsmodel for septoria, lyder det fra Anna Marie Thierry.

- En varslingsmodel giver et bedre grundlag for beslutning. Vi vil gerne have en kemibesparelse og have midlerne i mange år endnu, så man skal være smart i brugen af kemi. Septoria-modellen indhenter klimadata fra DMI for at sige noget om bladfugt og indhenter sorten fra mark-online. Når der forekommer 20 sammenhængende timer med bladfugt anbefaler modellen, at man behandler afgrøden. Vi tror, at landmanden kan se værdien i et bedre beslutningsgrundlag, inden han kører ud med sprøjten, siger Anna Marie Thierry og tilføjer.

- Der er behov for en platform, hvor man gemmer data og får værdi af data. Det håber vi, at de services i CropManager, kan bidrage til.

Demodag

13. juni er Seges og Future Cropping partnerskabet vært for en demo-dag, hvor 13 partnere samarbejder om at udvikle ny teknologi til landbruget. Formålet er at vise frem, hvad parterne i projektet har udviklet. Man kommer som deltager på dagen til at deltage på fire forskellige spor med demonstrationer indenfor kvælstof, intelligente redskaber, planteværn samt dræn og drænmidler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dagens overordnet tema er it-platformen CropManager, der udover at levere beslutningsstøtte skal gøre flowet af data mellem redskaber og program simplere . Det er så at sige paraplyen for dagen, forklarer Anna Maria Thierry.

- Vi skal kigge på kortlægning af ukrudt med forskellige kamerateknologier. Her vil KU og AU fortælle, hvordan de har arbejdet med kortlægning af ukrudt. I sporet intelligent planteværn demonstreres on-off tildeling af ukrudtsbekæmpelse og gradering af tildeling af vækstregulering. Endelig kan man opleve, hvordan man kortlægger dræn med sensorer og få mere viden om minivådområder, siger hun.

Demodagen foregår i Kalundborg, hvor landmand Rasmus Eriksen har stillet en mark til rådighed for forsøg. Ifølge Anna Marie Thierry er alle velkomne, men demodagen er begrænset til 120 gæster, som skal melde sig til. Hun håber, at de fremmødte vil få ny viden og inspiration med hjem fra dagen.

- Jeg håber, at deltagerne vil føle sig opdateret på den teknologi, som venter i horisonten for dansk landbrug og hvilke muligheder vi har, men også en forståelse af, at det er til at komme i gang allerede nu uden at bruge mange penge på det, siger hun.

Hvis man som landmand ønsker at komme i gang med at anvende en eller flere teknologier indenfor præcisionsjordbrug kan man altid kontakte sin lokale konsulent eller Seges direkte.