Abonnementsartikel

DN er kritisk overfor brugen af sprøjtemiddel. I EU har man forbudt insektgiften neonikotinoider, men Regeringen har valgt at give danske sukkerroeavlere dispensation til at bejdse sukkerroefrø med.

Insekter og fugle betaler prisen, når markerne bliver sprøjtet. Sprøjtemidlerne laver rod i naturens balance ved at dræbe specifikke insekter og plantearter, mener Danmarks Naturfredningsforening.

- Mange insekt- og fuglearter er gået markant tilbage i takt med landbrugets intensivering gennem de seneste 60 år, hvor sprøjtegift har spillet en afgørende rolle, siger Rikke Lundsgaard, der er landbrugspolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nyeste forskning peger på, at insekter er truede på verdensplan, og at udryddelsen sker markant hurtigere end med andre arter. Tilbagegangen af insekter sker også i Danmark, og det har konsekvenser for vores bestand af fugle, mener DN.

Der er forsvundet op mod tre millioner fugle fra det åbne land gennem de sidste 40 år ifølge punkttællinger fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Årsagen til den markante nedgang er, at de mangler plads i naturen og føde i form af insekter, men de forsvinder i takt med brugen af sprøjtegift, vurderer Jan Pedersen, der er biolog og ornitolog hos Danmarks Naturfredningsforening:

Sprøjtemidler får også bestøvere til at forsvinde i hobetal, mener DN.

11 ud af vores 77 hjemmehørende sommerfuglearter er forsvundet, og 32 arter er lige nu truede eller sårbare. Det har forskere fra Aarhus Universitet kortlagt gennem Rødlisten over arter, der er truet med udryddelse, skriver DN i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det samme billede tegner sig for de danske humlebier. Her er ni ud af 29 arter også på Rødlisten og tre humlebiarter er allerede uddøde.

https://www.dn.dk/nyheder/insekter-og-fugle-betaler-prisen-for-sprojtegift/