Abonnementsartikel

Landbrugets bruttofaktorindkomst er faldet med knap 21 procent fra 2017 til 2018, ifølge opgørelse fra Danmarks Statistik.

Landbrugets bruttofaktorindkomst for 2018 er foreløbigt opgjort til 23,1 milliarder kroner. Det er 6,1 milliarder kroner lavere end året før, svarende til en nedgang på knap 21 procent, men bedre end i 2015 og 2016, skriver Danmarks Statistik.

Flere faktorer har haft stor betydning for udviklingen i 2018. Tørken trak høstudbytterne ned og havde dermed en negativ indvirkning på udviklingen i mængden af den vegetabilske produktion. Det blev dog delvist udlignet af højere priser på de vegetabilske salgsprodukter. Værdien af den animalske produktion faldt også, hvilket primært skyldes lavere priser, mens mængderne steg lidt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Animalske produkter

Den samlede værdi af de animalske salgsprodukter faldt med syv procent til 46,6 milliarder kroner. Det var især svin, som påvirkede værdien negativt. Værdien af svin faldt med 3,6 milliarder kroner til 20,6 milliarder kroner. Der var en fremgang på fire procent i mængden fra 2017 til 2018, men prisen faldt med 17 procent. Overordnet set steg mængderne og priserne for kvæg, fjerkræ og æg, men udover prisfaldet på svin bidrog også lavere mælkepriser til et samlet fald i værdien på 3,5 millarder kroner.

Værdien af den vegetabilske produktion faldt med otte procent til 25,5 milliarder kroner, svarende til et fald på 2,3 milliarder kroner. Tørken i sommeren 2018 forringede høstudbytterne markant. Det var specielt mængden af korn- og industrifrø, som faldt i 2018. Mængden af korn faldt med 25 procent i forhold til året før, mens prisen steg med 17 procent. Det resulterede i, at værdien af kornproduktionen faldt med 1,4 milliarder kroner til 9,5 milliarder kroner. Værdien af industrifrø, hvilket hovedsageligt består af raps, faldt med 35 procent til 1,3 milliarder kroner.

Omkostning til foderstoffer

Forbruget i produktionen steg med 0,6 milliarder kroner til 60,3 milliarder kroner svarende til én procent i 2018. Årsagen skyldtes hovedsagelig en stigning i blandt andet omkostningerne til foderstoffer og energi. Foderstofferne steg med tre procent til 25,5 milliarder kroner og udgjorde dermed 42 procent af det samlede forbrug i produktionen. Højere priser på korn og foderstoffer øgede omkostningerne til foderstoffer, hvilket skyldes tørken i 2018.

Landmændenes foderomkostning i 2018 blev påvirket af de højere priser, men den lave høst i 2018 vil også have indvirkning på foderomkostningerne i 2019. Det forventes, at det vil blive nødvendigt for mange landmænd at indkøbe ekstra foder i første halvår af 2019 for at have nok foder til deres animalske produktion. Energi steg med syv procent til 3,3 milliarder kroner på grund af højere priser.

De direkte tilskud til landbruget har været faldende over den seneste årrække, men steg i 2018 til foreløbig 7,7 milliarder kroner. Det skyldes, at opgørelsen af de direkte tilskud følger udbetalingstidspunktet, og ikke ansøgningstidsperioden. Skatter og afgifter steg med tre procent i forhold til 2017 og endte på 1,1 milliard kroner, skriver Danmarks Statistik.