Værdien af biernes og andre insekters bestøvning af afgrøder er blevet vurderet til omkring en milliard kroner årligt i Danmark. Danmarks Biavlerforening skriver i en pressemeddelelse, at værdien nok er lavt sat, da det ser ud til, at insektbestøvning betyder mere for udbyttets størrelse, kvalitet og holdbarhed end hidtil antaget.

For eksempel kan biernes bestøvning af jordbær resultere i op til 70 procent større høst og samtidig større, mere faste og rødere jordbær. Desuden holder jordbærrene længere i butikkerne og hos forbrugerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Bier og andre insekter medvirker til at øge både udbytte og kvalitet uden forøgelse af andre input, som for eksempel gødning, sprøjtemidler og uden større klimabelastning, siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening.

Biernes bestøvning er vigtig

FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, anslår, at 100 afgrødetyper udgør 90 procent af verdens fødevarer - af disse er 71 bibestøvede.

Biernes bestøvning er helt afgørende, når man eksempelvis producerer kløverfrø, hvor biernes bestøvning vurderes at øge udbyttet med 85 procent. Det samme gør sig gældende i en lang række af andre frøafgrøder samt i frugt- og bæravlen.

- Bestøvningen prioriteres højt i de afgrøder, der er mest afhængige af bestøvning, men det overses ofte i de afgrøder, som ikke er afhængige af biernes bestøvning, men som har gavn af biernes hjælp. Det koster uden tvivl mange penge hvert år på grund af tabt udbytte, forringet kvalitet og uens modning af afgrøderne, siger Arne T. Henriksen.

De danske biavlere gør en indsats for, at deres bier kan bestøve afgrøderne, og ofte er det kombinationen af honningbier og vilde bier, som giver den bedste bestøvning. Forskellige bier kan komplementere hinanden på flere måder for eksempel ved at arbejde i forskellig højde i planten på forskellige tidspunkter af dagen, have forskellige blomsterpræference, forskellige præferencer for nektar og pollen, og der kan være forskel på deres mobilitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På Biernes Dag den 20. maj kan du komme på besøg i en af landets besøgsbigårde, hvor du kan høre mere om honningbier, vilde bier og deres betydning for bestøvningen.