Abonnementsartikel

I et læserbrev behandler Poul Vejby-Sørensen søndags duel mellem statsministerkandidaterne.

Søndag aftens diskussion mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen i valgkampens første top-duel efterlod fagfolk inden for landbrug og fødevareproduktion med en lidt tom fornemmelse.

En række påstande fra de to duellanter var i direkte modstrid med realiteterne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbrugspakken blev af Mette Frederiksen karakteriseret som en belastning for grundvandet og CO2-udledningen. Begge påstande er forkerte.

Grundvandet

Påstanden om, at Landbrugspakken har udledt mere nitrat er et falsum. NOVANA-rapporten, som er den autoriserede melding fra Aarhus Universitet, siger, at nitratudledningen er uændret inden for den indbyggede usikkerhed.Grundvandet er altså ikke påvirket af Landbrugspakken.

CO2-udledning

Landbrugspakken kan umuligt have negativ indvirkning på CO2-udledningen. Sagen er omvendt, at Landbrugspakkens (lille) forøgelse af kvælstoftilførslen til afgrøderne muliggør en forøget vækst med større fotosyntese og dermed større CO2-optag fra atmosfæren. Altså et forbedret CO2-regnskab. Den minimale udledning af lattergas i forbindelse med gødskning ændrer ikke på dette billede.

Økologi

Økologi blev fejlagtigt af Lars Løkke nævnt som et middel i klimaindsatsen. Begge kandidaterne var desværre mærket af den massive misinformationskampagne, når det kommer til økologi. Når der skæres igennem al bragesnak fra de grønne ekstremistiske organisationer er realiteten, at økologiske produkter udleder 50-70% mere CO2 end tilsvarende konventionelle produkter fremstillet efter moderne principper. Det er dokumenteret af seriøse forskere i det højt ansete videnskabelige tidsskrift Nature. Forskellen fremkommer ved det langt større arealforbrug, som de lave udbytter påfører den økologiske produktionsform, samt ved den større CO2-udledning, som økologiens intensive jordbearbejdning medfører.Der er således faglig og videnskabelig basis for at lægge en klimaafgift på økologiske produkter. Men der er nok ikke foreneligt med den politiske promovering af økologi.Der er behov for en mere intensiv folkeoplysning på Christiansborg.