Gylle kan erstatte fosforholdig startgødning til majs, men det kræver præcision, både når gyllen nedfældes, og når majsene sås.

Nye fosforregler begrænser mange steder landbrugets mulighed for at tilføre startfosfor til majs. Derfor er der interesse for at udvikle udbringningssystemer til gylle, så fosfor i gyllen kan erstatte fosfor i den startgødning, der normalt placeres til majs. Der er allerede lavet en del forsøg med placeret gylle til majs, og her er der fundet fornuftige merudbytter. Spørgsmålet er, om merudbyttet er stabilt nok til at betale de ekstra omkostninger, der er til at placere gyllen.

- For at det kan lykkes, skal gylle placeres meget præcist direkte under majsrækkerne, så planterne straks efter fremspiring har adgang til næringsstofferne i den placerede gylle. Ideelt set skal gyllen placeres fem til syv centimeter dybere end udsæden, og når der kontrolmåles efter majssåmaskinen, skal gyllen ligge ti til tolv centimeter under trykrullen. Placeres gyllen for tæt på frøene, er der risiko for, at kimroden svides, og modsat er der risiko for, at planten ikke får gavn af næringsstofferne, hvis gyllen placeres for dybt, sagde landskonsulent Martin Mikkelsen, Seges, før en demonstration ved Rødekro, hvor der blev vist grej til placering af gyllen.

Tilsat nitrifikationshæmmer

På demonstrationsarealet, som kan besigtiges under sommerens Grovfoderekskursion, blev der nedfældet 50 ton kvæggylle pr. hektar. For at minimerer risikoen for udvaskning, var gyllen tilsat en liter nitrifikationshæmmer pr. hektar.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Normaldoseringen er to liter pr hektar, men når gyllen placeres i bånd med en afstand på 75 centimeter, kommer den i mindre kontakt med jorden, end ved normal nedfældning, og derfor kan vi tillade os at halvere doseringen, sagde landskonsulenten.

Kendte redskaber og ny teknik

Ved demonstrationen blev der vist både kendt og nyt teknik. Sagro viste prototypen på en nedfælder udviklet sammen med Gøma. Nedfælderen var en forsøgsnedfælder på fire rækker og havde individuel dybdestyring af nedfælderskærene. Efter nedfældningen pakkes jorden igen til af de ruller, som også styrer arbejdsdybden.

Største nedfælder blev præsenteret af GePo Maskiner, som viste en GePo Inject 12.16 nedfælder, der er 12 meter bred og placerer gylle til 16 rækker majs. Nedfælderen er med vingeskær og dybdereguleringen foretages ved de fire bærehjul.

rich-media-1
Største nedfælder ved den sønderjyske demonstration blev præsenteret af GePo Maskiner, som viste en GePo Inject 12.16 nedfælder, der er 12 meter bred og placerer gylle til 16 rækker majs. Fotos: Helge Plougmann Nielsen.

Gads Maskinstation præsenterede en Vredo med en Horsch Focus 8CS, der er udstyret til nedfældning af gylle med en rækkeafstand på 75 centimeter, og som også kan løsne jorden imellem rækkerne.

Sluttelig var der debut til den nye Samson Strip-Till, som virksomheden har hentet i Tyskland og modificeret til danske forhold. Nedfælderen er bygget til Strip-Till og kan gå 30 centimeter i dybden. De specielle tænder løsner såbedet, hvor afgrøden etableres og placerer gyllen i to forskellige dybder, så planten har madpakke med til hele sæsonen.

Det skal kunne trækkes

Demonstrationen og udvikling af redskaber til placering af gylle er støttet med midler fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø og Fødevareministeriet. Martin Nørregaard Hansen, Seges, er projektchef på opgaven, og han finder det interessant, at der allerede findes så mange forskellige bud på at placere gylle til majs.

- I den videre udvikling er det målet at nedbringe behovet for trækkraft til nedfælderen, og samtidig skal vi op i arbejdsbredde, så nedfælderne kan indgå i systemer med effektive såmaskiner og ikke mindst rensere til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i majsen, forklarer Martin Nørregaard Hansen.

Der skal være økonomi i det

En af de øvrige parter i demonstrationen var Danske Maskinstationer & Entreprenører og her hæfter chefkonsulent Henning Sjørslev Lyngvig sig ved, at der ud over et merudbytte til landmanden, også gerne skal være omkostningsdækning til den nye teknologi, som maskinstationerne skal investere i.

rich-media-2
Landskonsulent Martin Mikkelsen, Seges, graver efter gyllen, mens projektchef Martin Nørregaard Hansen, Seges, står klar med tommestokken, for at måle om gyllen er placeret korrekt.

- Beregninger viser, at det afhængig af bearbejdningsdybden koster fra 250 til 400 kroner ekstra per hektar at placere gyllen frem for en traditionel nedfældning. På en studietur til Tyskland og Holland blev vi præsenteret for forskellige løsninger, og specielt ved placering af gylle med samtidig grubning er det tyskernes erfaring, at det kræver enorm trækkraft. Deres erfaring var, at der med en seks meter bred nedfælder skal 75-100 hestekræfter til pr. meter for at trække vogn og nedfælder. For at overføre den store effekt til jorden, anvendte de selvkørende gyllemaskiner med dog-walk. Mange maskinstationer ønsker at komme op på ni meters arbejdsbredde, da det ofte passer sammen med såmaskinen. Mange efterspørger mekanisk bekæmpelse af ukrudt i majsen, og skal vi kunne foretage en rationel radrensning af majsen, betinger det også, at vi kommer ud på minimum 12 rækker, siger Henning Sjørslev Lyngvig.

Han vurderer, at maskinstationerne er klar til at løse opgaven, hvis det rigtige udstyr er på markedet, og maskinstationerne kan få en forretning ud af at udføre opgaven. Han imødeser derfor sommerens forsøg med spænding, og ser frem til at få dokumenteret merudbyttet.