Abonnementsartikel

Beskyttelse af drikkevandsboringer på Als og erstatning til de berørte lodsejere har trukket ud.

- Sønderborg Kommune spiller: The Waiting Game. Kommunen håber, at de kan trække sagen i langdrag til fordel for dem, men ikke til fordel for de berørte lodsejere, siger lodsejer Bernhard Bak, der også repræsenterer to andre landmænd og lodsejere på Als.

Alle er enige om, at beskyttelse af drikkevandet på deres jorde er en god ide, men for tre lodsejere på Als er netop drikkevandsbeskyttelse blevet til en erstatningssag, hvor de nu på ottende år kæmper mod kommunen. En erstatningssag, som ikke ser ud til at finde nogen løsning, som lodsejerne synes, er rimelig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De har betydelig mere retssikkerhed i Rumænien, hvor jeg har været med til at drive Roden Invest frem til 2019

Bernhard Bak, landmand på Als.

- Jeg er normalt ikke sådan en borger, der har sager med myndighederne, siger lodsejer Bernhard Bak.

Sagen startede for Bernhard og Anna Marie Bak i 2011, hvor Sønderborg Kommune besluttede at pesticidebeskytte arealerne ved Mjang Dam på Als, hvor parret ejer Enghavegaard på 107 hektar. Sønderborg Kommune var på det tidspunkt, i 2011, en af de første kommuner i landet til at lave pesticidforbud for at beskytte drikkevandsboringer.

Ud af de 107 hektar på Enghavegaard er de 53 hektar en del af indvindingsområdet for Sønderborg Vandsamarbejde.

rich-media-2
Bernhard og Anna Marie Bak føler sig dårligt behandlet af Sønderborg Kommune. Parret har gennem de sidste otte år brugt både energi og tid på at forholde sig til sagen og den erstatning, de endnu ikke har fået. Foto: Marianne Nørmark.

- Dengang sagen startede, var jeg 45 år, i dag er jeg 53 år, og sagen er endnu ikke færdigbehandlet. Det er et hårdt pres at være under i så mange år, fortæller Bernhard Bak.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De tre lodsejere, som er berørt af forbuddet mod anvendelse af pesticider, har endnu ikke fået erstatning for det tabte landbrugsjord af typen JB6-7 - altså god og frugtbar landbrugsjord.

- Vi købte gården på Als netop fordi, den har store regulerer marker, der nu bliver ukurant og vanskeligere at dyrke, fortæller Bernhard Bak, der også understreger, at der ikke er fundet rester af sprøjtegifte i boringerne på hans jord.

Afslag på aktindsigt

I et brev fra Sønderborg Kommune til de berørte lodsejere om erstatning skriver kommunen i 2016: En sådan aftale indebærer, at vandværket skal betale økonomisk kompensation for det tab, du som landmand lider, ved ikke længere at have muligheden for at anvende godkendte og lovlige pesticider.

Bernhard Bak fik i oktober 2016 tilbudt en engangserstatning på 877.067 kroner for de 53 hektar jord, han ikke længere kan dyrke på normal vis.

Bernhard Bak vurderer, at et tilsvarende stykke jord på 53 hektar vil koste mellem otte-ni millioner kroner i frihandel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi ved med sikkerhed, at en anden lodsejer i Sønderborg Kommune, nemlig i Stenderup, cirka 10 kilometer fra vores ejendom, har fået en erstatning for sit jord til beskyttelse af drikkevandet i en helt anden størrelse. Vi søgte aktindsigt i hans sag for at kende det nøjagtige beløb, men det blev afvist af kommunen. Hvordan kan forskellige lodsejere, der alle bor i samme kommune, få så forskellige erstatninger, spørger Bernhard Bak, der er vred over, at Sønderborg Kommune forskelsbehandler sine borgere og ikke spiller med åbne kort.

Borgmester i Sønderbog Kommune, Erik Lauritzen (Soc.) afviser at sammenligne sagerne om erstatning.

- De to sager er meget, meget langt fra hinanden, siger Erik Lauritzen, uden han dog ønsker at uddybe, hvorfor sagerne er så forskellige.

- Uanset, hvad borgmesteren siger, så er værdiforringelsen af de to gårde den samme. Jeg har svært ved at se, hvordan sagerne kan være forskellige, siger Bernhard Bak.

Stavnsbundet

Mens sagen stadig kører på ottende år, føler Bernhard og Anna Marie Bak sig stavnsbundet til gården på Als.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi vil ikke fremadrettet kunne dyrke jorden, så det er rentabelt, og vi kan ikke sælge gården med de restriktioner omkring sprøjtning. Vores erstatningen for jorden er ædt op i løbet af få år, det hænger simpelthen ikke sammen. Sønderborg Kommune sidder ovenpå vores frihed, siger lodsejeren.

rich-media-6
Erstatningssagen på Als handler om god landbrugsjord, der nu ikke længere kan drives på normal vis på grund af hensynet til drikkevandsboringer. Foto: Marianne Nørmark.

Advokatfirmaet Bech-Bruun har i starten af 2019, på vegne af de tre lodsejere, indbragt afslaget på aktindsigten for Ankestyrelsen for Aktindsigt i den afsluttede sag hos den lodsejer, der allerede har fået erstatning. Advokaten har også indbragt klagesagen om erstatning til Miljø- og Fødevareklagenævnet i marts 2017. Landmændene og deres advokat mener, at de bør have samme vilkår for erstatning for afståelse af deres jorde som lodsejeren i Stenderup.

- Der er fremsendt et kompensationstilbud til lodsejerne på Als om erstatning, som de har valgt at anke. Så længe der kører en ankesag, kan vi ikke komme videre i sagen, siger borgmester Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune.

Hånden frem

De tre berørte lodsejere har både haft møde med Sønderborg Forsyning og kontakt til borgmester Erik Lauritzen (S) i Sønderborg Kommune om sagen, men det er der ikke kommet en løsning ud af.

- Vi har hele tiden villet samarbejde med kommunen, men vi oplever ingen lydhørhed fra deres side. Vi har været villig til at sælge gården og jorden til kommunen, så vi kan komme videre med vores liv. Det er simpelthen ikke ordentlighed, siger Bernhard Bak, der privat bor i Møldrup og bortforpagter gården på Als.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I januar 2019 sendte de tre berørte lodsejere en mail til Sønderborg Kommune, hvor de rakte hånden frem mod kommunen for at finde en løsning og opfordrede til at behandle alle lodsejere i kommunen lige i BNBO-erstatningssager.

De tre lodsejere har kontaktet L&F og LandboGruppen for støtte i sagsforløbet.

- Stor tak til L&F fordi de bakker os op. Hvis de ikke var gået ind i sagen og givet os fri proces, så var vi fuldstændig blevet kørt over af kommunen, siger Bernhard Bak.

LandboSyd har løbende indgivet indsigelser mod Sønderborg Kommunes forskellige indsatsplaner for blandt andet Als.

- Når landmændene har betydelige tab, fordi de ikke længere kan sprøjte og dyrke jorden, som de plejer, så skal de have et meget stort beløb i erstatning. Det er ikke nok at spise dem af med 50.000 kroner i erstatning pr. hektar. Det er ikke en ordentlig erstatning. Det beløb er spist op i løbet af no time. Kommunen kan vælge at tilbyde jordfordeling og anvise tilsvarende jord, eller de kan vælge at give fuld pris for jorden, siger Helge Lorenzen, chefrådgiver ved LandboSyd, der løbende har været i kontakt med de tre lodsejere på Als og andre lodsejere i området, som også er påvirket af indsatsplanerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er meget utilfredsstillende og uholdbart, at sager, som denne på Als, trækker så langt tid ud i ankestyrelsen. Det er utilfredsstillende for alle parter, men vi ser det desværre ofte i mange typer sager, siger Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune (Soc.), der ikke umiddelbart ser en mulighed for at indgå forlig, så længe sagen kører i forskellige instanser.

Bernhard Bak er villig til at trække alle ankesager tilbage, hvis kommunen så til gengæld vil indgå et forlig om erstatningen, som lodsejerne kan leve med.