Abonnementsartikel

Den 25. juni 2019 indvies et nyt demonstrationsanlæg til udvinding af protein fra græs. Anlægget skal give viden til etablering af fuldskala anlæg i praksis.

Dyrkning af flerårige afgrøder, som f.eks. græs og kløvergræs indebærer en lang række fordele for miljø og klima. Græs kan dyrkes uden anvendelse af pesticider, og forsøg på AU Foulum har vist, at udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet reduceres betydeligt, når der dyrkes flerårige græsafgrøder.

Hidtil har forskningen foregået i laboratorier og på et mindre eksperimentelt anlæg, men en række landbrugsvirksomheder og fonde bevilgede i 2018 penge til bygning af et bioraffineringsanlæg i demonstrationsskala på Aarhus Universitet i Foulum. Byggeriet af anlægget er fuld gang, og det vil blive indviet ved et arrangement den 25. juni.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det nye anlæg vil gøre det muligt at arbejde med optimering af både teknologier og bioraffineringsprocesser, forklarer lektor Morten Ambye-Jensen fra Institut for Ingeniørvidenskab, som leder projektet.

Det nye anlæg på vil kunne forarbejde 10-20 tons frisk biomasse i timen. Og det betyder, at husdyrforskerne på AU Foulum nu får tilstrækkeligt foder til at gennemføre mere omfattende fodringsforsøg.

Hidtil har det ikke været muligt at producere græsprotein i større skala, og det har selvsagt begrænset mulighederne for at gennemføre fodringsforsøg.

- Anlægget skal levere et solidt datagrundlag, således at både landmænd og virksomheder får et grundlag for at tage økonomiske beslutninger i forbindelse med etablering af bioraffineringsanlæg, dyrkning af græs og anvendelse af grønt protein, siger Morten Ambye-Jensen.

Han opfordrer alle interesserede til at deltage i indvielsesarrangementet den 25. juni, hvor det bliver muligt se og høre om det nye anlæg og få et indblik i mulighederne for fremtidige test og udviklingsprojekter.