Abonnementsartikel

En ny bekendtgørelse kan få store konsekvenser for landmændene. Hvis der ikke er vaskeplads på bedriften, stiller bekendtgørelsen, som den foreligger i høringsudkastet, store krav om afstande til vandforsyninger

Vandforsyningen skal være sikret mod tilbageløb fra sprøjten. Der skal være kemi-påfyldning, skylletank og spuledyser til indvendig rengøring af sprøjten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Disse krav og flere til kan meget vel blive noget, landmænd og ejere af sprøjter snart skal leve op til. En ny bekendtgørelse er nemlig lige om hjørnet.

"Bekendtgørelsen om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler" skulle egentlig have været vedtaget for længe siden, men den mangler de sidste detaljer.

- Den ligger i øjeblikket ved Miljøstyrelsen. De store linjer er på plads, men de sidste detaljer og den endelige formulering af dele af bekendtgørelsen mangler at falde helt på plads, fortæller Poul Henning Petersen, landskonsulent, Planteproduktion, Specialviden hos Landscentret i Skejby.

- Det grundlæggende i bekendtgørelsen, som får betydning for landmanden, er, at han enten skal have en godkendt vaskeplads til fyldning og vask af sprøjten. Ellers skal han fylde sprøjten i marken, forklarer Poul Henning Petersen.

- Samtidig skal han have udstyr til kemipåfyldning på sprøjten, og der skal være en skylletank med rent vand, ligesom der skal være en indvendig spuledyse i tanken - i princippet foranstaltninger, så landmanden kan skylle og rengøre sprøjten i marken, fortsætter konsulenten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skrappe krav med afstand til vandboringer

Et område i bekendtgørelsen, der måske kommer til at påvirke nogle landmænd meget mere end kravene til sprøjten, er afstandskravene til vandforsyninger ud fra det sted, hvor sprøjten rengøres og fyldes i marken.

Det nuværende forslag i den altså endnu ikke vedtagne bekendtgørelse er, at der skal være minimum 50 meter til en almen vandforsyning (kommunal vandforsyning eller vandforsyning til grupper) og 25 meter til ikke-almen vandforsyning (enkeltvise vandforsyninger), hvis man rengør og påfylder sprøjten på en godkendt vaskeplads.

Det store problem kan opstå de steder, hvor der ikke er en godkendt vaskeplads, og landmændene dermed er nødt til at fylde og rengøre i marken.

Ifølge forslaget til bekendtgørelse skal der være minimum 300 meter til en vandforsyning fra det sted i marken, hvor sprøjten rengøres og fyldes.

- Problemet er, at en radius på 300 meter faktisk svarer til et areal på 28 hektar. Det betyder altså, at man ikke fylde eller rengøre sprøjten der.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er korrekt, at der er foreslået en afstand på 300 m, bekræfter Poul Henning Petersen. Hvis det fastholdes, kan en løsning være at køre uden for arealet til en anden mark med en identisk afgrøde for at rengøre og fylde sprøjten, forklarer Poul Henning Petersen.

Han påpeger dog, at reglerne ikke er endelig vedtaget.

Der er på nuværende tidspunkt ingen klare regler på området, men der har de seneste år været mulighed for at bygge en vaskeplads efter en vejledning i Landbrugets Byggeblade. Disse vejledninger er i tråd med den nye bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen gælder også ved brugen af rygsprøjter, og de helt nøjagtige krav vil komme i en vejledning fra Miljøstyrelsen.