Abonnementsartikel

Kvælstofprognosen for 2009 er netop blevet offentliggjort af Plantedirektoratet.

Prognosen, der er udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet viser, at kvælstofindholdet i jorden er lavere end normalt, selv om der var mindre nedbør fra september 2008 til februar 2009.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor er der netop givet mulighed for at øge kvælstofkvoten for 2009 på visse jordtyper, oplyser Plantedirektoratet.

Lige som sidste år kan landmændene derfor på visse jordtyper gødske med lidt ekstra kvælstof og undgå, at det lavere kvælstofindhold i jorden giver tab i høstudbytterne.

- En årsag til, at kvælstofindholdet i jorden er lavere end normalt, kan være, at høstudbyttet i 2008 i mange tilfælde var meget højt, og kvælstofindholdet i jorden ved høst derfor lavere end normalt.

- Medvirkende årsager kan også være, at der faldt væsentlig mere nedbør i august 2008 end normalt, og at temperaturen i september, januar og februar har været lavere end gennemsnittet af de foregående 11 vintre, som der er sammenlignet med, lyder det fra Plantedirektoratet.

Kvælstofkvoten kan i 2009 hæves med 0-5 kg kvælstof pr. hektar på finsandet jord og med 5-10 kg kvælstof på lerjord, mens landmænd med grovsandet jord ikke kan ændre kvælstofkvoten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På landsplan er konsekvensen af prognosen ifølge Landscentret, Planteproduktion, en stigning i kvælstofbehovet på godt 7.000 ton N. Det svarer til en forøgelse på cirka 4 kg N pr. hektar for de knap 1,9 millioner hektar, som prognosen gælder for.