Abonnementsartikel

Varde Kommune har set fredningen af Varde Ådal som den eneste løsning for at sikre videreførelse af Operation Engsnarre.

Maskinbladet har stillet spørgsmål til Preben Friis-Hauge, der er udvalgsformand for Plan og Teknik i Varde Kommune, om fredningen af Varde Ådal.

Her kan du læse spørgsmål og svar:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kan du forstå, at lodsejere og landmænd er uforstående og trætte af fredningsforslaget?

- Varde Kommune har gennem hele forløbet haft en tæt dialog med landbrugsorganisationerne og søgt dialogen med lodsejerne. Her har jeg været åben omkring, at jeg ønsker at afsøge alle de muligheder, der er for at finde en løsning på den problemstilling Varde Kommune og lodsejerne er havnet i.

Hvad er årsagerne til fredningsforslaget?

- Varde Kommune har sammen med landboorganisationerne, Nationalpark Vadehavet og Esbjerg Kommune forsøgt at få det statslige niveau til at tage ansvar og sikre en ordning, der kan videreføre Operation Engsnarre. Her har Miljø- og Fødevareministeren henvist parterne til at gøre brug af de eksisterende ordninger. Det betyder bl.a. at Varde Kommune i øjeblikket sammen med lodsejerne arbejder på at kunne gennemføre et hydrologiprojekt på cirka 510 ha i en del af Operation Engsnarre området ved Ho Bugt. Sammen med Nationalpark Vadehavets Græsningsforening er vi i gang med opstart at en større græsningsprojekt i et andet område (Alslev Marsk). For det her område så vi så fredningen som den mulige løsning. For at få det bedste grundlag at træffe vores beslutning på, har vi sendt forslaget i en slags forhøring til lodsejerne mv.. Netop også for at få deres syn på sagen.

Lodsejere og landmand har det indtryk, at forslaget kun skyldes økonomi. Er det rimeligt, at de skal rammes af en dårlig økonomi i Varde Komme?

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Desværre har vi set fredningen som den eneste løsning for at sikre videreførelse af Operation Engsnarre, hvor det ikke samtidig er Varde Kommunes borgere der kommer til at hænge på hele den regning staten har overladt til kommunen. Hvis resultatet bliver en fredning får lodsejerne naturligvis den kompensation, de er berettiget til.

Hvornår forventes sagen behandlet og sendt til fredningsnævnet?

-Nu er fristen for forhøringsperioden netop afsluttet. Før der træffes en endelig beslutning omkring et fredningsforslag vil vi give den nødvendige tid til at læse og drøfte de indkomne høringssvar fra lodsejere og organisationer. Den politiske drøftelse af høringssvarene forventer jeg vil ske før sommerferien.