Abonnementsartikel

Fra den 7. maj 2019 ændres mængdefordelingen på toldkontingentet for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet fra tredjelande.

Den 7. maj 2019 træder Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/675 af 29. april 2019 i kraft, som ændrer mængdefordelingen inden for det samlede toldkontingent for import af blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet fra tredjelande, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.Dette kommer til at få indflydelse på kontingentets fremtidige ansøgningsrunder om importlicens. Landbrugsstyrelsen har således opdateret de tilgængelige mængder i vores vejledning, som kan findes via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.