Ny pulje der skal sikre flere friluftsoplevelser i naturen giver landmænd mulighed for at søge om tilskud til at give offentligheden bedre adgang til et naturområde. Der kan søges tilskud til faciliteter i forbindelse med projekter, som kan skabe bedre mulighed eller adgang for friluftsoplevelser i naturområder, der har fået projektstøtte fra EU's landdistriktsprogram.

Viceformand Lone Andersen fra Landbrug & Fødevarer hilser den nye pulje velkommen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er positivt, at der er fundet midler til at give flere og bedre muligheder for friluftsoplevelser. Allerede i dag er der gode muligheder for at komme ud i naturen ? og med den nye pulje kan lodsejerne på frivillig basis være med til at sikre endnu flere og bedre oplevelser for naturgæsterne.

- Der er af og til røster fremme om, at man bør give fri adgang til arealer, der modtager EU- støtte. Det tager vi afstand fra, da det vil være med til at afholde nogen lodsejere for at indgå i vigtige naturprojekter. Til gængæld har vi netop peget på, at det kan være en god ide, at give mulighed for øgede friluftsoplevelser på sådanne projekt-arealer på frivillig basis - og det er netop den ide man har grebet med denne ordning.Jeg håber derfor, at mange lodsejere vil kunne se muligheder i den nye pulje, så vi kan invitere endnu flere danskere ud i naturen.

Landbrug & Fødevarer har understreget overfor miljøministeriet at det er meget vigtigt, at det sikres, at de projekter, der nu gives tilskud til er i overensstemmelse med øvrige regler og tilskud, således at der ikke er nogen lodsejere, der risikerer at komme i klemme fx i forhold til EU-reglerne ved at etablere nye friluftsfaciliteter.