Et landbrug tæt ved § 3-naturområder er låst i forhold til udvidelser. Det er fordi, der er krav til, hvor stor ammoniakpåvirkningen må være på naturen.

Den naturnære beliggenhed betyder også, at landmanden har investeret i dyre miljøteknologi-løsninger som for eksempel luftrensning, gyllekøling og staldforsuring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En ændring i bekendtgørelsen for husdyrgodkendelser betyder nu, at de naturnære husdyrbrug bliver bedre stillet.

Ændringen er i høring frem til 2/5 og bekendtgørelsen træder med al forventning i kraft 1/7.

Udvidelse og byggeri

Ændringen skyldes, at man nu måler ammoniakpåvirkningen fra midten af stalden fremfor fra det hjørne, der er nærmest naturområdet.

- Hvis landmanden indtil nu har været begrænset af et naturområde i forhold til miljøgodken-delse, kan der være nye muligheder for udvidelse og byggeri, siger Carsten Aarup, der er mil-jørådgiver i Agri Nord.

For en 100 meter lang stald med gavl i retning af naturområdet vil flytning af målepunktet betyde yderligere 50 meter at bygge og udvide på.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han tager nu kontakt til de kunder, han ved, der har været begrænset af de tidligere regler, ligesom han forventer en hel del henvendelser.

- Der er mange, der måske skal ændre strategi, og som er interesserede i at vide, hvad de kan gøre nu, siger rådgiveren, der for første gang i hans 13 år som miljørådgiver har oplevet, at ammoniakkravene er blevet ændret til landmandens fordel.

Dyre miljøteknologier

En anden stor fordel ved den nye opmålingspraksis er, at de landmænd, der har været tvunget til at bruge dyr miljøteknologi, nu måske kan løsnes fra det krav.

Det kan være luftrensning, gyllekøling eller staldforsuring, de slipper for at have kørende fremover.

- Der er mange positive ting ved den her ændring, for den tidligere praksis har mange steder været en begrænsende faktor, siger miljørådgiveren.