Abonnementsartikel

Inden længe giver Miljøstyrelsen for første gang tilskud til forvandling af marker til sammenhængende natur.

14 landmænd står klar til at tage landbrugsarealer ud af drift for at skabe sammenhæng i naturen ved deres ejendom.

Det er første gang, at der udbetales tilskud fra tilskudsordningen til sammenhængende natur, og interessen har været overvældende. Miljøstyrelsen har modtaget i alt 112 ansøgninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ordningen er en del af Fødevare- og Landbrugspakken og består af 20 millioner kroner fordelt på to ansøgningsrunder.

- Formålet med ordningen er at tage fat på en af de helt store udfordringer for naturen i Danmark: At områder med natur meget ofte ligger som isolerede naturøer i et landskab med marker. De udvalgte projekter bidrager til, at naturen kan brede sig og blive bundet bedre sammen. Det er en helt ny ordning, og jeg er derfor imponeret over det meget store antal ansøgninger, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Natura 2000-områder

Ejerne får tilskud for blandt andet for at undlade at pløje marker, der ligger mellem naturområderne. Tilskuddet dækker tab af indtægter i forhold til normal landbrugsdrift. De nye områder kommer til at ligge som bufferzoner, der beskytter den sårbare natur.

Slut med plov og sprøjte

Der er fokus på at forbinde natur af typerne kildevæld, rigkær, surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev. Ordningen er målrettet 54 Natura 2000-områder, hvor Natura 2000 planerne har beskrevet et særligt behov for sammenbinding.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Fremover må arealerne ikke gødes, pløjes eller sprøjtes, og med tiden vil landbrugsjorden springe i natur. I denne ansøgningsrunde bliver et areal på i alt 260 hektar ? eller hvad der svarer til cirka 350 fodboldbaner - omlagt til natur, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Der er nu sendt tilsagnsbreve til de 14 prioriterede ansøgere. Ordningens forpligtigelser træder i kraft 1. november 2019.

Miljøstyrelsen åbner den næste ansøgningsrunde 3. juni 2019, og der er mulighed for at søge frem til den 5. august 2019.