Abonnementsartikel

Jakob Ellemann-Jensen besøger et af de 14 nye naturområder, der er blevet genskabt på lavtliggende landbrugsjord over hele landet.

Landbrugsstyrelsen opkøber i disse år lavtliggende landbrugsjord, som omdannes til søer og våde enge i samarbejde med kommunerne og Naturstyrelsen.

Vådområderne reducerer udledningen af kvælstof og fosfor og bidrager dermed til en forbedring af vandkvaliteten i søer og fjorde. Samtidigt får Danmark flere naturområder, hvor vilde dyr og planter kan etablere sig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er en miljøgevinst for Danmark, når vi omdanner tidligere landbrugsjord til naturområder. Lavtliggende landbrugsjord bliver ofte oversvømmet og kan være besværlig for landmanden at dyrke. Til gengæld er områderne lige sagen for vores vilde fauna og flora, og samtidig bidrager områderne til at fjerne kvælstof fra vandmiljøet. Områderne er kort sagt med til at gøre naturen rigere, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Miljø- og Fødevareministeriet har over de sidste fire måneder solgt et område på størrelse med omkring 12.500 parcelhusgrunde i form af 11 våde enge og tre genskabte søer. Det er almindelig praksis, at områderne sælges, efter naturen er genskabt.

I denne omgang er 1000 hektar solgt ved offentligt udbud. De 14 vådområder forventes tilsammen at fjerne 187 ton kvælstof fra vandmiljøet årligt.

Ny sø ved Kåtbæk

Et af de 14 nye vandområder ligger ved Kåtbæk mellem Hobro og Randers. Her er alle dræn blevet afbrudt, grøfterne fyldt og pumpeanlægget fjernet, så vandet nu igen overrisler det meste af de 46 hektar tidligere marker, der ligger omkring bækken.

For at øge effekten og langtidssikre tilbageholdelsen af kvælstof har man uddybet den centrale del af projektområdet, hvorved der er etableret en permanent sø med en dybde på 1,5 meter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det nye naturområde bidrager ikke bare til det lokale dyreliv, men det sparer også Hjarbæk Fjord, som ligger 40 kilometer derfra, for seks ton kvælstof om året.

I dag bestiger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen det nye naturområde sammen med formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, for at se resultaterne af de mange jordfordelinger over hele landet.

Landbrugsstyrelsen har igennem jordfordeling opkøbt 32 hektar af det samlede projekt. Nu bliver det overdraget til tre købere, der vil sætte køer på græs på hver deres jord omkring den nye sø.

Områderne bliver typisk solgt til lokale landmænd, men naturorganisationer eller fonde viser også interesse. For nogle områder har de lokale lodsejere, der har været involveret i projektet, forkøbsret, men alle kan byde, også private, som ønsker at eje et naturområde.