Abonnementsartikel

Fødevarestyrelsen besøger i perioden 1. maj til 31. oktober 2019 200 svinebesætninger med smågriseproduktion og cirka 50 tilknyttede besætningsdyrlæger.

Kontrolbesøgene skal se på om landmændene følger dyrlægens anvisninger, registrerer anvendelsen, samt opbevarer, opblander og tildeler lægemidler til flokbehandling, korrekt. Der ses på, om flokbehandling udføres af uddannet personale og om landmanden er bekendt med handlingsplaner til nedbringelse af flokbehandling, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Efter kontrolbesøgene i besætningerne udføres en administrativ kontrol, ikke besøg, af besætningsdyrlægerne. Der ses på, om dyrlægens ordinering af flokbehandling sker på et validt diagnostisk grundlag, og om dyrlægen anviser landmanden, hvordan og hvornår flokbehandling skal udføres. Der ses på om dyrlægen laver handlingsplaner til reduktion af flokbehandling og følger op på disse. Kampagnen skal også afdække i hvilket omfang der foretages resistensbestemmelser i smågrisebesætninger.