Danish Crown Rådgivning har kastet sig over Produktionskoncept Danish Crown, som er en udvidet rådgivningspakke. Indtil videre er der opstartet ganske få andelshavere, men tanken er, at der skal udvides på sigt.

Igennem intensiv rådgivning, handlingsplaner, data og mål er det muligt at opnå et øget dækningsbidrag på mindst 20 kroner pr. gris. Konceptet en del af Produktionskoncept Slagtesvin, som er udviklet af Seges og de lokale svinerådgivninger. Det er efterprøvet som det bedste rådgivningskoncept til slagtegrise.

- Det er mere intensiv rådgivning med flere personer involveret. Undervejs er den faste rådgiver bakket op af en second opinion og både dyrlæger og medarbejdere involveres, så alle arbejder hårdt med enkelte ting, som giver resultater. Det betyder, at vi forventer at kunne løfte de besætninger, der er med, med en indtjening på 20 kroner pr. gris i effektivitetsforbedringer, siger Kristian Jensen, der er ansvarlig for rådgivningen i Danish Crown.

Forløbet startes op med et teknikbesøg, hvor produktionsforholdene gennemgås minutiøst. Her spottes eventuelle forbedringsmuligheder på eksempelvis foder, som kan være med til at hæve indtjeningen. Efter teknikbesøget samles alle parter til et fælles opstartsbesøg, hvor målene for besætningen sættes.

Der opsamles løbende data, som analyseres og vises i eget dashboard, hvor de deltagende besætninger benchmarkes. Ved de tre årlige opfølgningsbesøg analyseres data, og de nødvendige tiltag diskuteres, således at de fastsatte mål nås.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Fælles fodslag

En af de andelshavere, som har været en del af opstarten i Seges Produktionskoncept Slagtesvin, er Jens Gudike, der producerer 18.000 grise om året på gården Enghave på Salling. Han har sænket foderforbruget til 2,6 FEsv/kg tilvækst, dødeligheden til 1,3 procent, fået en daglig tilvækst over 1000 gram og en højere kødprocent.

- Det, der har rykket rigtig meget er, at alle fra rådgiver til dyrlæge er med. Det giver et fælles fodslag i taktikken, hvor man førhen godt kunne sætte ting i søen hver for sig. Nu er man enige om målene, og hvad der skal gøres i besætningen, og det er noget, vi har kunnet mærke på pengepungen, siger han.

De fælles mål skaber også motivation for at nå dem, fortæller han.

- Vi havde et samlet besøg med alle, og det var rigtig godt, for der skyder alle ind med mål, vi skal sætte os. Det fik vi meget ud af, og det boostede det hele og gav os blod på tanden for at nå målene. Generelt kan jeg altid godt lide at få besøg i staldende og få nye øjne på.

- En af de ting, der har flyttet meget, er foderet. Vi fik passet foderet mere præcist til, fordi der har været tab af aminosyrer i vådfoderrørene, og det har været mere, end vi har været opmærksomme på. Der fik vi en snak om foderoptimering, da vi gik besætningen igennem på første besøg.

Kvaliteten skal sikres

Produktionskoncept Danish Crown udbydes indtil videre til ganske få andelshavere.

- Lige nu er vi i slutningen af projektperioden i samarbejde med SEGES, og vi lægger ud med Produktionskoncept Danish Crown til en mindre gruppe for at sikre, at kvaliteten er i top. Når vi har fået det hele på plads, kan vi begynde at udvide, men lige nu har vi fokus på kvalitet og ikke mængde, siger Kristian Jensen.

Derfor er det heller ikke muligt at blive tilmeldt Produktionskoncept Danish Crown lige med det samme, men hvis man er interesseret, kan man kontakte sin Ejerkonsulent eller rådgiver.

Det første år består af fire besøg, hvor der lægges ud med et teknikbesøg, hvor ejer og teknikekspert gennemgår besætningen. Herefter følger opstartsbesøget, hvor der sættes mål for forbedringer sammen med medarbejdere, rådgivere og dyrlæge. Dette følges op af to rådgivningsbesøg med fokus på resultater. De efterfølgende år vil der være tre rådgivningsbesøg.

Der opsamles løbende data, som analyseres og vises i eget dashboard, hvor de deltagende besætninger benchmarkes, samtidig tilbydes der ERFA-grupper med andre besætninger i konceptet, hvor der er faglige oplæg, diskussion og sparring.

Prisen er 29.900 for første år og 19.900 for de efterfølgende fire år. Konceptet kan erstatte den almindelige rådgivningsaftale.