160 grunde i Danmark er så forurenede, at tiltag skal sættes i værk, for at forureningen ikke ødelægger grundvandet. 4925 forurenede grunde skal undersøges yderligere, og 8005 forurenede grunde skal gennemgå indledende undersøgelser.

- Regionerne arbejder året rundt for at beskytte grundvandet og oprense forurenede grunde, men problemet er stort, siger Heino Knudsen, formand for regionernes udvalg for miljø og ressourcer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Forureningen af den danske undergrund er alvorlig, fremgår det af Danske Regioners redegørelse: Forebyggelse og samarbejde ? regionernes arbejde med jordforurening. Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer, er bekymret over situationen.

- Vi tager rent drikkevand som en selvfølge i Danmark, men det kan vi kun fortsætte med, hvis vi tager udfordringerne alvorligt. Miljøudfordringer er højt prioriteret i regionerne, og sidste år brugte vi mere end 200 millioner kroner på at beskytte vores grundvand. Vi overvåger og oprenser forurenede grunde, og den nye redegørelse viser meget tydeligt, at vi skal fortsætte og intensivere arbejdet, siger Heino Knudsen, formand for regionernes udvalg for miljø og ressourcer.

Oprenser grunde

Fra 2015-2017 har regionerne blandt andet undersøgt for stoffet PFAS, der blev brugt i emballage, maling og lak, i 1730 vandprøver og fundet stoffet i 880 af prøverne, viser redegørelsen. Sammen med andre stoffer truer PFAS grundvandets kvalitet.

Stofferne stammer hovedsageligt fra forurenede grunde, hvorfra forureningen trænger ned i grundvandet. Regionerne kortlægger og bekæmper jordforurening ved at indsamle historiske informationer om udsatte grunde, og hvis der findes forurening, går yderligere undersøgelser i gang. Graden af forurening fastlægges, og hvis forureningen er kraftig, oprenser regionen grunden. I grelle tilfælde kan oprensningen vare flere år.

- Regionerne har påtaget sig en meget vigtig samfundsopgave med at oprense forurenede grunde, og sidste år var vi med til at sikre 162 milliarder liter rent drikkevand. Men der er desværre forureninger rundt omkring, og dem skal regioner, vandforsyninger, stat og kommuner samarbejde om at håndtere. siger Heino Knudsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi skal tage grundigt hånd om problemerne med jordforurening, og derfor vil vi til efteråret præsentere en plan for, hvordan vi endnu bedre beskytter miljøet, siger han.