Abonnementsartikel

Folketingets Energi, Forsynings- og Klimaudvalg holder høring for alle interesserede om lagring af kulstof og øget biodiversitet i landbrugsjord.

Formålet med høringen er at kaste lys over dyrkningssystemet Conservation Agriculture og mulighederne for lagring af kulstof i landbrugsjord, skriver Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark i en indbydelse til høringen.

Høringen finder sted 24. april 2019 i Landstingssalen på Christiansborg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at nå Paris-aftalens målsætning om en global stigning i temperaturen på højst to og helst 1½ grader er det er nødvendigt at fjerne CO2 fra atmosfæren. En måde er at lagre CO2 som kulstof i landbrugsjord ved brug af dyrkningssystemet Conservation Agriculture.

Systemet består af tre grundpiller: Nemlig minimal bearbejdning af jorden, altid at dække jorden af med enten afgrøde eller afgrøderester og et sundt sædskifte med flere forskellige typer afgrøder i kombination med efterafgrøder.

Øget biodiversitet

Med Conservation Agriculture opnås tillige en øget biodiversitet i agerlandet, ingen eller meget begrænset jorderosion, lille eller intet tab af næringsstoffer, mindre brug af sprøjtemidler og mindre forbrug af diesel til traktorerne, skriver foreningen i indbydelsen.

Følgende vil komme med oplæg om emnet: Næstformand i FRDK, Søren Ilsøe, Seniorforsker på Århus Universitet, Jørgen Aagaard Axelsen og driftøkonom hos Agrovi, Jens Toksvig Bjerre.

Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig.