Der var fokus på blandt andet kommende Hærvejsmotorvej og gasledningen Baltic Pipe, boringsnære beskyttelsesområder BNBO, minivådområder, beskyttede diger og barrierer for udvidelse af husdyrproduktion, da landbrug og kommune d. 12. april var på bus-ekskursion i Kolding Kommune.

Kolding Herreds Landbrugsforening, KHL, var vært for dette rullende netværksmøde med repræsentanter for Landbrugsrådgivning Syd, Sønderjysk Landboforening, Jysk Landbrug, KHL og politikere og medarbejdere fra Kolding Kommune. Bussen gjorde holdt flere steder, hvor lokale landmænd står overfor aktuelle udfordringer omkring eksempelvis etablering af minivådområder og udvidelse af produktionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har en god tradition for at holde netværksmøde mellem kommune og landbrugsforeninger et par gange årligt. Min erfaring er, at det er sundt for begge parter ? kommune og landbrug ? at se udfordringerne fra ?den anden side?, siger KHLs formand Hans Damgaard og fortsætter:

- De fleste kan jo godt forstå det uhensigtsmæssige i, som vi oplevede på ekskursionen, at en landmand ikke kan få lov at nedlægge en menneskeskabt mergelgrav, som står i vejen for en staldudvidelse, og i stedet flytte vandhullet til en anden placering med større naturpotentiale. På netværksmøderne får vi i højere grad øje for, at vi i bund og grund har samme mål, selvom vi ikke altid er enige om vejen frem til målet, siger Hans Damgaard.

Birgitte Kragh, formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget i Kolding Kommune, var også blandt deltagerne i det rullende netværksmøde:

- Jeg sætter stor pris på den gode dialog kommune og landbrug imellem, der opstår på netværksmøderne. Vi udveksler erfaringer og ideer, og det smidiggør det daglige samarbejde. I mange tilfælde har vi jo fælles mål. Det er bedre at have fokus på det fælles samarbejde i stedet for at grave grøfter, og en tur som i dag giver en mere nuanceret indsigt i landbrugets udfordringer og problemstillinger, siger Birgitte Kragh.