Abonnementsartikel

Alt for ofte betyder naturvenlige tiltag, at landmænd mister tilskud.

Det er godt med ordninger, som giver landmænd mulighed for at pleje naturen, men de puljer som eksisterer under Landdistriktsprogrammet i dag medfører alt for ofte, at landmændene ikke kan gøre det naturmæssigt rigtige. Betingelserne for at få tilskud er så stramme, at tilgodeser man den værdifulde natur, så risikerer man at miste tilskuddet.

- Det er dybt uhensigtsmæssigt - både for naturen, for landmanden og for samfundet. Ingen har interesse i at udføre eller betale for en indsats, som ikke har den ønskede effekt, siger Anders Panum Jensen, afdelingschef i Landbrug & Fødevarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han havde fredag inviteret fødevare- og landbrugsordfører Carsten Bach fra Liberal Alliance på bedriftsbesøg hos Morten Bonde, som driver naturpleje med kvæg, der helårsgræsser cirka 60 hektar i Natura 2000 området ved Arreskov Sø nær Faaborg.

Han er en af de naturplejere, som har udfordringer med at gøre det naturmæssigt rigtige, hvis han ikke vil risikere at komme i konflikt med tilskudsbetingelserne for naturplejen.

Kontrolkrav skader

På arealerne findes blandt andet den sjældne engperlemorssommerfugl. Denne sommerfugl er afhængig af værtsplanten mjødurt. For at give engperlemorssommerfuglen gode betingelser bør mjødurten ikke græsses eller slås lavere end 20 centimeter, og aldrig før midt- til slut-august. Men det kan være nødvendigt at slå arealerne, for at leve op til kontrolkravene.

- Morten Bondes historie er et godt eksempel på de paradokser, der ligger i naturplejeordningerne i den nuværende form, konstaterer Anders Panum Jensen.

Efter bedriftsbesøget, der begyndte i høj sol, men endte i sne, konkluderede Carsten Bach, at der er brug for at tilpasse fortolkningen af reglerne mere til danske forhold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stram dansk tolkning

- Det virker som om, vi i Danmark har en meget stram tolkning af reglerne. Der mangler fleksibilitet og bagatelgrænser, og det betyder at vi får mindre god naturpleje. Jeg hører jo også fra både Seges og kommunen, at man ude i Europa går anderledes målrettet til værks og tager hensyn til de sjældne dyr eller planter, der er på arealerne. Det må også kunne lade sig gøre i Danmark, og det vil jeg arbejde for, sagde Carsten Bach.

Han opfordrer landmænd, der støder ind i paradokser omkring naturpleje, til at melde sig i debatten.

- Landmændene skal gøre sig synlige. Stå frem i debatten eller tag fat i os politikere og fortæl, når I oplever, at reglerne ikke giver mening i forhold til at tage de rigtige beslutninger i forhold til naturen. Det er vigtigt at få eksempler på, hvad der ikke fungerer i administrationen, fastslog Carsten Bach.