Landbrug & Fødevarer skriver i en pressemeddelelse, at Danmark har en unik international position på landbrugs- og fødevareområdet, blandt andet fordi dansk landbrug har tradition for at investere i ny viden og at omdanne denne viden til praksis.

Det sker i landbrugets egne innovations- og vidensvirksomheder som for eksempel Seges og i virksomheder tilknyttet erhvervet, og ofte foregår forsknings- og udviklingsarbejdet i tæt samarbejde med universiteter og GTS-institutter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I disse år står vi foran nogle fælles udfordringer i samfundet, hvor vi gerne vil have en bæredygtig produktion med et lavt klimaaftryk, samtidig med at vi sikrer mad til en voksende verdensbefolkning. Vi har i Danmark allerede nogle unikke styrkepositioner på mange af disse områder, og dem ønsker i at udbygge, siger Anders Martin Klöcker, områdedirektør i Landbrug & Fødevarer.

Derfor har Landbrug & Fødevarer lagt sidste hånd på en fælles forskningsstrategi for landbruget og gartnerisektoren. Den peger på, hvor og hvordan forskning og innovation kan styrkes for at skabe fortsat udvikling for dansk landbrug og for at finde løsninger på fælles udfordringer.

- Vores mål er, at forskningsstrategien skærper fokus og samler kræfterne inden for forskning og udvikling. Det vil ikke kun være til fordel for landbruget, men også udvikle danske styrkepositioner, som skaber vækst og indtjening til landet, siger Anders Martin Klöcker.

Han fremhæver klimaet, som et af de prioriterede områder i forskningsstrategien.

- Klima er højt prioriteret i landbruget og samfundet. Det er samtidig et område, hvor de løsninger, der virkelig kan flytte noget, kræver en massiv forskningsindsats på tværs, siger Anders Martin Klöcker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opbakning fra danske universiteter

De danske universiteter og GTS-institutter, som i forvejen samarbejder med landbruget om forskning og udvikling, bakker op om Landbrug & Fødevarers forskningsstrategi.

- For Aarhus Universitet er samarbejde med både offentlige og private partnere en helt nødvendig del af vores indsats for at imødegå de udfordringer, der blandt andet er beskrevet i FN's 17 mål for bæredygtig udvikling. Vi ser frem til fortsat at indgå i forsknings- og udviklingssamarbejder med Landbrug & Fødevarer. Og vi bidrager meget gerne til at udvikle nye samarbejdsformer, styrke dialogen på tværs samt etablere nye konsortier og projekter. På den måde kan vi medvirke at skabe løsninger, som samfundet har brug for, siger dekan Lars Henrik Andersen, Tecnology and Science, Aarhus Universitet.

Hos Københavns Universitet ser de også frem til at bidrage til forskningsarbejdet.

- Strategien giver os i forskningsverdenen en vigtig indsigt i erhvervets prioriteter. Det er af stor strategisk værdi for den dialog, som løbende finder sted mellem offentlige og private forskningsfinansieringskilder og vidensinstitutionerne om hvad, der skal prioriteres og samarbejdes om inden for forskning. Vi ser frem til at bidrag med en række specifikke idéer til udfoldelse af muligheder og forskningsbehov, siger dekan John Renner Hansen, Natur- og Biovidenskabelig Fakultet, Københavns Universitet.