Abonnementsartikel

Klimaet er rykket ind i landbrugets dagsorden.Udviklingen bifaldes af NutriFair, der ser frem til at understøtte de grønne takter og gentage succesen med endnu større fokus på klima og bæredygtighed på messen i 2020.

Tirsdag aften i uge 14 underskrev Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og fire erhvervsorganisationer en ny erklæring om cirkulær økonomi. Erklæringen er seneste skridt i en udvikling, der på kort tid har betydet, at klimaet nu er godt på vej mod førstepladsen på listen over de populæreste samtaleemner rundt om kaffebordene.

Stort potentiale for klimagevinst på bedriftsniveau

Men hvorfor sker det nu? En del af forklaringen er, at klimaet takket være bl.a. FNs Verdensmål er rykket længere frem i den generelle bevidsthed. Men et ligeså vigtigt aspekt er, at spørgsmål om klima også åbner interessante ? og rentable ? nye perspektiver for mange bedrifter, forklarer økologikonsulent Jens Peter Hermansen fra Økologisk Landsforening, der tidligere på året gæstede NutriFair, Danmarks førende fagmesse for husdyrproducenter:

- Der er et stort potentiale i forhold til at gøre noget gavnligt for klimaet, samtidig med at man får styrket bundlinjen. Derudover har vi som forvaltere af jordens ressourcer en forpligtelse og interesse i at markere os positivt og proaktivt i klimaspørgsmålet. Vi skal vise vores omverden, at vi kan bidrage og hjælpe til med at finde svar på de udfordringer, samfundet står med. Landbruget både kan og skal være en del af løsningen. Han fortsætter:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Her findes der allerede mange muligheder, som afhængigt af forholdene på den konkrete bedrift fx kan være at øge fokus på at binde mere CO2 i jorden, recirkulering af næringsstoffer fra byen og retur til landet, optimal håndtering og anvendelse af husdyrgødning, forlænget laktation og levetid, udvinding af biogas, holistisk afgræsning, beplantning og skovlandbrug eller at lægge arealer til vedvarende energi såsom vindmøller og solceller. Det er sådan noget, vi hjælper med at få afdækket via klimahandlingsplaner.

Løsningerne findes allerede

Hvis man spørger projektleder for NutriFair Jørgen Kronborg, hersker der ikke tvivl om, at klimaspørgsmålet er kommet for at blive. Seneste udgave af messen slog d. 16.-17. januar dørene op til over 250 udstillere, og bød flere end 4500 beslutningstagere fra branchen indenfor. Her var det ikke mindst spørgsmålet om klimaets tilstand og udvikling, og hvad branchen kan gøre for at hjælpe, der tiltrak sig opmærksomheden i løbet af messedagene.

- Sagt med glimt i øjet har jeg indtryk af, at klimaet næsten er ved at overtage vejrets rolle som det, alle taler om, når branchen mødes til messer og stævner. Men for mange er klimaspørgsmålet også stadig utrolig diffust: Hvad skal og kan vi gøre helt konkret? Her er der heldigvis allerede mange løsninger, som kan bringes i spil, hvilket også var tydeligt på årets messe, fortæller Jørgen Kronborg.

Med FNs Verdensmål som planlægningsværktøj

NutriFair bød bl.a. indenfor til en international konference om bioenergi, som var blandt messens helt store trækplastre. Derudover kunne de besøgende på scenen bl.a. opleve professor i ledelse og organisation ved Aarhus Universitet Steen Hildebrandt fortælle om FNs 17 Verdensmål, og hvordan de kan bruges som pejlemærker for udviklingen af bedriften ude hos den enkelte landmand.

- Jeg mener, at det, vi som branche fremover skal satse på, skal være en udbygning af den stærke faglighed, der er kendetegnende for dansk landbrug. Her ønsker vi hos NutriFair at understøtte de grønne takter med både den nyeste viden fra anerkendte eksperter og de mere produktrettede og praktiske indslag, så de besøgende kommer hjem med masser af ny inspiration til udviklingen af deres bedrift. Og jeg tør godt love, at vi d. 15.-16. januar 2020 sætter endnu større fokus på klima og bæredygtighed, slutter Jørgen Kronborg af