Landmændene omkring Limfjorden er i oprør mod regeringens nye vandplan, og de får nu støtte fra formanden for Folketingets miljøudvalg. Det oplyser P4 Midt og Vest.

Netop ved Limfjorden er der særlig stor usikkerhed om vandplanen, fordi hele to trediedele af kvælstof-begrænsningen skal ske med såkaldte kvælstof-kvoter, som ingen rigtig ved, hvordan vil fungere. Og dermed er specielt landmændene omkring Limfjorden bragt i en uheldig situation. Det siger Steen Gade fra SF, der er formand for Folketingets miljøudvalg:

- Landmændene ved Limfjorden er i en elendig situation netop fordi de ikke kender deres situation. Jeg mener regeringen skader landmændene ved at skabe så meget usikkerhed, siger Steen Gade til P4 Midt og Vest.

I stedet for kvoter engang i fremtiden, så ønsker Steen Gade indgreb som virker hurtigere, så landmændene får klarhed over deres situation. Og på det punkt er SF-politikeren helt i tråd med landbruget.

- Vi må finde andre metoder end at bruge et generelt indgreb som kvælstofkvoter. Vi har brug for konkrete indgreb som stenrev i Limfjorden og minivådområder, der kan rense drænvandet, siger viceformand i Landbrug og Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen, til P4 Midt og Vest.