Nu sætter EU-kommissionen spørgsmålstegn ved, om Danmark overhovedet må opsætte hegnet for at holde svinepesten ude, skriver TV Syd.

EU mener ikke vildsvinehegnet er 100 procent sikkert over en længere periode.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danmarks Naturfredningsforening har klaget til EU over hegnet. Foreningen mener, at hegnet kan gå ud over andre dyrearter i området.

På baggrund af klagen fra DN har EU-Kommissionen bedt om en detaljeret vurdering fra de danske myndigheder, skriver TV Syd.

Kommissionen mener ikke der bevis for, at et hegn vil bremse svinepesten. Det viser en undersøgelse, som EU fik foretaget sidste år. EU-kommissionen understreger, at der skal tages hensyn til habitatdirektivet, som skal beskytte dyrelivet.

- Det er medlemsstaternes pligt at sikre en korrekt gennemførelse af direktivet. Det skal ske i overensstemmelse med direktivets mål om at opretholde eller opnå en gunstig bevaringsstatus for alle beskyttede arter, skriver kommissionen.