Abonnementsartikel

Et dansk forskningsprojekt om mulige sammenhænge mellem støj fra vindmøller og helbredseffekter er nu afsluttet.

Undersøgelsen, der har taget flere år, er den første af sin art i Danmark og er lavet ud fra registerdata, hvor forskerne har beregnet den indendørs og udendørs støj i en række boliger, der ligger i forskellig afstand til en vindmølle, skriver Miljø- og Fødevareministeriet. Undersøgelsen er gennemført af forskere fra Kræftens Bekæmpelse og er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet samt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Forskerne har sammenholdt den beregnede støj i boligen med data om forskellige helbredsudfald blandt beboerne.

På den måde har forskerne undersøgt om personer, der er udsat for støj fra vindmøller, har højere risiko for henholdsvis blodprop i hjertet, slagtilfælde, forhøjet blodtryk, diabetes, depression, søvnforstyrrelser og negative fødselsudfald i graviditeten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Uffe Christensen, der er vind- og solcellerådgiver, Lemvigegnens landboforening, kommenterer her på undersøgelsens resultat samt den reviderede bekendtgørelse fra februar om støj fra vindmøller, der blandt andet indbefatter styrket regulering af tydeligt hørbare toner og justering af beregningsmetode for lydudbredelse over vand.

- Der er nu trukket en streg i sandet, både i forhold til helbredsundersøgelsen, men også i forhold til hele den problematik der opstod efter, at en EU-dom fastslog, at en Vallonsk vindmøllebekendtgørelse var ugyldig, hvilket rejste tvivl om gyldigheden af den Danske vindmøllebekendtgørelse. Den Danske vindmøllebekendtgørelse er siden blevet gennemgået, justeret og miljøvurderet og pr. 13. februar i år trådte den i kraft, siger Uffe Christensen, og fortsætter;

- Det betyder, at der nu er nogle Kommuner i Danmark, som alt andet lige bør kigge på deres tidligere beslutning om et stop for planlægningen af nye vindmølleparker. Et planlægningsstop, som ofte blev argumenteret med, at man ønskede at afvente helbredsundersøgelsen og sidst den Vellonske EU-dom.

Uffe Christensen tror på, at den nye bekendtgørelse og de nye resultater vil give fornyet håb til de lodsejere, som tidligere har forsøgt at igangsætte planlægningen af vindmøller, hvor kommunen har stoppet dem.

- De bør støve projektet af, gennemgå businesscasen på ny, da der er nye forudsætninger blandt andet i forhold til det teknologineutrale udbud, samt de nye regler for nettilslutning, fortæller Uffe Christensen.