Abonnementsartikel

Trods den finansielle og økonomiske krise realiserede HedeDanmark et rekordstort resultat før skat på 28,7 millioner kroner baseret på en omsætning på 1,2 milliarder kroner, hvilket svarer til en indtjeningsmæssig vækst på 6 procent. Det meddeler HedeDanmark a/s.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Selskabet har noteret en meget positiv udvikling på det danske marked, eksempelvis inden for grøn service på udendørsarealer for virksomheder og offentlige kunder.

- HedeDanmark fortsatte sin stabile vækst siden etableringen i 2004, og vi betragter resultatet som meget tilfredsstillende, siger HedeDanmarks bestyrelsesformand Ove Kloch.

- Baggrunden for den positive udvikling er, at vi igennem flere år har arbejdet strategisk med at opbygge forretningsaktiviteter og identificere kundesegmenter inden for områder, der er mindre følsomme over for konjunkturudsving. Den satsning viste sig i høj grad at bære frugt, efterhånden som den finansielle og økonomiske krise begyndte at slå igennem i 2008, fortæller administrerende direktør Carsten With Thygesen fra HedeDanmark.

HedeDanmark forventer, at den finansielle og økonomiske krise uundgåeligt vil medføre et lavere aktivitetsniveau inden for en række konjunkturfølsomme områder som skovning, råtræhandel og nyanlæg inden for anlægsgartneri. På den baggrund er forventningerne til resultatet mere usikre end normalt, men selskabet forventer stadig et klart positivt resultat for 2009.

- Vort mål er til stadighed at udvikle HedeDanmark som en grøn servicevirksomhed ved at være nytænkende inden for forretningskoncepter, samarbejdsformer med kunder og teknologisk udvikling, siger Carsten With Thygesen. Vi har sammen med eksterne partnere, såsom Skov og Landskab, Københavns Universitet, udviklet branchens mest ambitiøse trænings- og efteruddannelsesprogram i form af HedeDanmark Akademiet og investerer fortsat millioner i kompetenceudbygning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

HedeDanmark a/s: 1.1.2008-31.12.2008

Omsætning: 1.202 millioner kroner

Resultat af primær drift: 33,3 millioner kroner

Resultat før skat: 28,7 millioner kroner

Resultat efter skat: 20,0 millioner kroner

Artiklen fortsætter efter annoncen

Egenkapital: 178,1 millioner kroner

Overskudgrad: 2,8 procent

Egenkapitalandel: 35,3 procent