Abonnementsartikel

En ny rapport fra Københavns Universitet viser, at fugleinfluenza kostede det danske erhverv 107 millioner kroner i 2016 og 2017.

Udbrud af fugleinfluenza i Danmark i 2016 og 2017 kostede erhvervet 107 millioner kroner. Det dækkede erhvervet selv, skriver Københavns Universitet i en ny rapport.

For konsumægsektorens vedkommende vurderedes de største omkostninger at være forbundet med tabt forventet afsætning af forældredyr til tredjelande (9,4 mio. kr.) samt at frilandsæg blev omklassificeret til skrabeæg (2,4 mio. kr.) og tabt eksport til tredjelande af ægprodukter (1,7 mio. kr.).

Artiklen fortsætter efter annoncen

For slagtekyllingesektoren var de største omkostninger forbundet med reduktion i afregningspris for henholdsvis daggamle kyllinger og slagtekyllinger, hvilket kostede producenter ogrugerier cirka 13,5 millioner kroner.

Slagterierne vurderede, at deres tab strakte sig over en periode på fire måneder og lå på 4,4 millioner kroner om ugen. Dermed tabte slagterierne i alt 79 millioner kroner som følge af det danske udbrud af fugleinfluenza. Herudover vurderes det, at erhvervet brugte 0,35 millioner kroner på generhvervelse af markedsadgang, og at Fødevarestyrelsen brugte 0,39 millioner kroner, fremgår det af rapporten.