Abonnementsartikel

Organisationen Anima er ude med kritik af landmændene aflivningsmetode af smågrise. Landmændene følger gældende lovgivning og anbefalingerne fra Fødevarestyrelsen og Dyreværnsrådet.

Anima viser i en video, hvordan svage og ikke levedygtige pattegrise aflives ved at blive slået hårdt ned i gulvet. Organisationen kritiserer landmændene for at lade grisene lide.

Kim Heiselberg, formand for Danske Svineproducenter, står inde for metoden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hele branchen står inde for aflivningsmetoden. Den er anerkendt rundt i hele Europa som den gængse metode. Den er hurtig, effektiv og den mest humane måde at aflive smågrise på, siger Kim Heiselberg, der repræsenterer 740 svineproducenter.

Hos Landbrug & Fødevare henviser man til gældende lovgivning på området. Fødevarestyrelsen anbefaler aflivningsmetoden med et hård slag i pattegrisens hoved eller nakke. Dyreværnsrådet anbefaler også metoden, der har været brugt i landbruget i en lang årrække.

Dyreværnsrådet skriver i et notat fra 1998:

Svineproducenter må derfor godt aflive små pattegrise ved at slå deres hoved ned i gulvet under forudsætning af, at dyrene dør omgående. Dyreværsrådet er bekendt med at denne aflivningsmetode jævnligt anvendes ved aflivning af svagelige pattegrise, der ikke skønnes at kunne komme sig. Dyreværnsrådet er af den opfattelse, at hvis aflivningen sker med et enkelt slag, hvorved pattegrisens hoved og nakke slås så hårdt ned i gulvet, at dyret får kraniebrud og dør omgående, så er metoden dyreværnsmæssigt forsvarlig.

Kritik af metode

Anima skriver i deres kritik af aflivningsmetoden:

Artiklen fortsætter efter annoncen

I dansk landbrug er det helt normalt, at grise under fem kilo slås ihjel ved at blive slået mod betongulvet i stalden. Undersøgelser viser, at grisene risikerer at brække nakken for efterfølgende at dø langsomt og smertefuldt af kvælning eller sult og tørst, mener Anima.

Anima kritiserer også de danske landmænd for ikke at bruge samme metode som i Tyskland, hvor man i stedet slår pattegrisen i panden med en stump genstand efterfulgt af afblødning.

Ifølge seneste vurdering fra Aarhus Universitet er der fordele og ulemper ved metoderne, men den metode, myndighederne anbefaler i Danmark, beskrives som hurtig, effektiv og human. Samme metode, som svineproducenter anvender i Danmark, anvendes desuden i Sverige, Finland, Holland, Frankrig, England og andre lande, fortæller L&F.

- Det er vigtig at understrege, at aflivningsmetoden kun bliver brugt på svagfødte grise, som ikke er i stand til at overleve. Vi gør alt i vores verden for at hæve overlevelsesprocenten. Smågrisene får mælkeerstatning, de får ekstra varme, og vi har kuvøser, der kan gøre dem levedygtige. I naturen vil der altid være nogle grise, der bare ikke er levedygtige, siger Kim Heiselberg.