Abonnementsartikel

Har du kommentarer til ændring til bekendtgørelsen om grundbetaling i 2019? Landbrugsstyrelsen sender nu bekendtgørelsen i høring.

En ændring til bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen med videre er nu i offentlig høring. Man kan sende sine kommentarer senest 26. marts 2019 til Landbrugsstyrelsen.

- Vi forventer, at bekendtgørelsen træder i kraft 5. april 2019, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbrugsstyrelsen planlægger i 2019 at kombinere satellitbaseret kontrol og fysiske kontrolbesøg, når vi kontrollerer overholdelsen af aktivitetskravet. Det er for eksempel kontrollen af, om landmanden har slået eller fået afgræsset sine græsarealer inden fristen.

Satellitbaseret kontrol, også kaldet monitorering, er en ny måde at gennemføre kontrol på, hvor man bruger satellitbilleder til et se, om støttebetingelserne er overholdt. Vi forventer på sigt, at antallet af kontrolbesøg vil falde, og at sagsbehandlingen kan ske hurtigere.

Det kommer til at fremgå direkte af grundbetalingsbekendtgørelsen, at vores kontrol med støttebetingelserne på grundbetalingsordningen fremover også kan ske ved hjælp af satellitbaseret kontrol.

Udskydelse af fristen

- Vi udskyder fristen for slåning og afgræsning af græsarealer fra 15. september til 25. september, når du søger grundbetaling. Ændringen er en følge af, at vi indfører satellitbaseret kontrol, skriver styrelsen.

Ændringen medfører, at der på plantager, hvor afgrøden er poppellavskov i renkultur, er mulighed for pr. hektar at have op til 400 andre træer eller buske end poppel. De 400 andre træer eller buske kan bestå både af træarter, som er omfattet af definitionen af lavskov, og træarter, som ikke er. Hverken landbrugsaktiviteten eller arealets plantagemæssige stand må hæmmes af de op til 400 træer eller buske, der ikke er en del af afgrøden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det betyder, at arealer med poppellavskov gøres støtteberettiget til grundbetaling, selvom der pr. ha er mere end 100 andre træer end poppel.