Abonnementsartikel

Alle kvægbrugere i Danmark kan nu bruge sæd af verdens bedste tyr af Belgisk Blåhvidt Kvæg til inseminering af køer af alle racer

Landsforeningen for Belgisk Blåhvidt Kvæg i Danmark har gjort et scoop ved at få tappet sæd af den syv år gamle BBK-tyr,  Sdr.Skoven Tornado. Det meddeler Landsforeningen for Belgisk Blåhvidt Kvæg i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tyren har et historisk højt fødselsindeks, som er et avlsindeks, der er udtryk for tyrens særlige evner til at dens kalve er levendefødte og, at de fødes uden problemer.

Generelt er der ikke problemer med kælvning, når køer af andre racer er insemineret med Belgisk Blåhvidt Kvæg, men Sdr. Skovens Tornados fødselsindeks på 166 er så højt, at Landsforeningen ikke tøver med at udråbe tyren som verdens bedste med hensyn til afkommets fødsel. Sikkerheden på indekset er med 64 procent meget højt, da det bygger på et stort antal afkom. 

Inden for malkeracerne anvendes mere og mere kønssorteret sæd, så man i den enkelte besætning får næsten udelukkende kviekalve på besætningens bedste køer. Det giver plads til flere insemineringer med sæd af kødkvægsrace og dermed et grundlag for at forbedre økonomien i kvægbesætningen på grund af krydsningskalvenes klart bedre slagtekvaliteter.

I forvejen anvender mange mælkeproducenter sæd af Belgisk Blåhvidt Kvæg til inseminering af nogle af deres køer. Kun af Limousine og Simmental anvendes mere sæd. Data fra Kvægdatabasen viser, at krydsningsafkommets nettotilvækst stort set er ens ved de forskellige kombinationer mellem malkekøer og de bedste kødkvægsracer til krydsning. Men med hensyn til klassificering af slagtedyrene er BBK-krydsningerne cirka 1 klasse bedre end ved krydsning med næstbedste kødkvægsracer. Især ved krydsning med SDM-DH og Jersey er BBK de øvrige racer overlegen. Brugere BBK-sæd lægger desuden mærke til, at krydsningskalvene har et usædvanligt roligt temperament.

Tornado er født hos Gitte Holmberg Thomsen, Sdr. Skoven, Frederikshavn, og ejes af Britta Pedersen, Fruerlund, Randers, der med cirka 75 køer har Danmarks største besætning af Belgisk Blåhvidt Kvæg.