Abonnementsartikel

På Agri Nords generalforsamling blev formand Carl Chri-stian Pedersen genvalgt til en ny periode på 3 år.

Agri Nord afholdte i går generalforsamling, og her var der genvalg til Carl Christian Pedersen, der dermed får endnu 3 år på formandsposten. En glad og ydmyg formand takkede forsamlin-gen på 220 landmænd og gæster for opbakningen.

- Jeg synes, vi som landmænd har verdens bedste job, og jeg vil fortsat arbejde hårdt for, at vi kan give dét erhverv videre til vores efterfølgere, siger formand Carl Christian Pedersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et år på godt og ondt

I sin beretning fortalte den genvalgte formand, at 2018 har været et år på både godt og ondt for Agri Nord og medlemmerne. På den ene side har man fået en medlemsfremgang på 3 procent i en branche, hvor medlemstallet generelt set falder, og man tilbagebetaler medlemmer 1,4 mio. kr. som følge af et overskud. På den anden side har man blandt andet været ramt af den værste tørke i mands minde i erhvervet.

- I 2018 gav vi 750.000 kroner til tørkehjælp, vi oprettede korn- og grovfoderbørser så land-mænd kunne hjælpe hinanden indbyrdes, og vi har afsat ressourcer til hjælp til de af vores medlemmer, der er ramt af BMG-konkursen, fortalte Carl Christian Pedersen i beretningen.

Klima og bæredygtighed på dagsordenen

Klima og bæredygtighed var også en vigtig del af dagsordenen til generalforsamlingen. Her gav adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Anne Arhnung, et oplæg om klimavisioner for land-bruget.

- Produktion, natur og miljø kan godt gå hånd i hånd, og vi skal i Danmark gå forrest og sætte standarden ude i verden, når vi snakker klimavenlighed, sagde Anne Arhnung.

Det perspektiv var Carl Christian Pedersen enig i. I sin beretning kunne han blandt andet for-tælle, hvordan Agri Nord fokuserer på både klima og bæredygtighed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Klimadebatten ligger højt på dagsordenen, især for den generation, der skal tage over efter os, og derfor er klima og bæredygtighed vilkårene at producere under, sagde formanden og fortsatte:

- Bæredygtighed er et plusord i dagens Danmark, og i Agri Nord er forsøger vi gennem samar-bejde at finde nye veje til at genanvende de restprodukter, der er omkring os.

Tre bestyrelsesmedlemmer på valg

Udover valg af formand var der på generalforsamlingen også valg af tre bestyrelsesmedlem-mer. Her blev både Lars Olsen, Jens Verner Pedersen og Lars Tolstrup genvalgt til bestyrelsen. Alle i en periode på 3 år