Abonnementsartikel

I dagens afgrødekommentar går Jyske Markets i dybden med tallene på både hvede, soja og majs.

I dagens afgrødekommentar vil vi fokusere på den netop udsendte Wasde rapport fra det amerikanske landbrugsministerium, som blev offentliggjort i fredags. Overordnet så vi en rapport som var til den neutrale side, og som derfor ikke gav anledning til nogen større optimisme. Den efterfølgende prisudvikling i markedet bar også præg heraf, og vi så lidt udsving i priserne på både sojabønner, hvede og majs i forbindelse med udmeldingen. Markedsdeltagerne blev dog hurtigt enige om retningen, og alle tre afgrøder lukkede i moderate fald for dagen. Nedenfor går vi et spadestik dybere med tallene på de enkelte afgrøder, med fokus på hvede og soja og majs.

Hvede: Forventningerne til den amerikansk hvedeeksport blev sænket i forbindelse med rapporten, og Usda forventer nu en eksport på 965 millioner bushels, et fald på 35 millioner bushels i forhold til sidste rapport. Det indenlandske forbrug af hvede i Usa estimeres 5 millioner bushels lavere i forhold til sidste rapport, og alt i alt forventes en stigning i de indenlandske lagre på 45 millioner bushels. Som modvægt hertil hæver Usda forventningerne til eksporten fra europæisk hånd med 1 millioner tons. Europæisk hvede vurderes at være på det billigste niveau, relativt til hveden af russisk oprindelse, siden 2016, og det har historisk været afgørende for europæisk hvedeeksport at være konkurrencedygtig med de russiske priser. Det er den hårde konkurrence fra de billigere alternativer, som gør det svært for alvor at få gang i eksporten fra Usa, hvor priserne absolut også er den lave ende. Sammenholdt med højere russiske priser betyder det, at den europæiske hvede er ganske konkurrencedygtig i et globalt perspektiv. Selvom de globale hvedeudbytter forventes at falde i forhold til sidste rapport, primært drevet af lavere produktion fra blandt andet Kasakhstan og Irak. Det globale forbrug af hvede forventes dog at falde med 5,1 millioner tons, primært drevet af faldende indisk forbrug, og sammenlagt forventer Usda, at de globale lagre kommer til at stige med 3 millioner ton.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Soja: Isoleret set forventer Usda i deres rapport, at de amerikanske slutlagre for sojabønner vil være faldende, sammenlignet med sidste måneds rapport. Der forventes en højere indenrigs forarbejdning af sojabønner, og USDA øger skønnet med 10 millioner bushels til 2.100 millioner. Med en eksport som forventes at ligge fladt i forhold til sidste rapport, så forventes der fra amerikansk hånd en lille tæring på slutlagrene, som estimerer et fald på 10 millioner tons. Den globale produktion af sojabønner blev dog samtidig reduceret med 0,9 millioner tons fra 361 millioner til 360,1 millioner med afsæt i lavere produktion fra især Brasilien og Paraguay. Brasiliansk produktion alene er nede med 0,5 millioner tons (fra 117 millioner tons til 116,5 millioner tons), og faldet skal tilskrives de dårlige vejrforhold, vi har været vidende til hen over de seneste par måneder. Vigende efterspørgsel fra Kina betyder dog, at forsyningsbalancen ikke strammer til i denne omgang, men til gengæld, at der forventes en stignings i slutlagrene på 0,5 millioner tons.

Majs: Forbruget af majs til fremstilling af ethanol sænkes i denne omgang af Usda med 25 millioner bushels. Et lille fald i forhold til sidste rapport. Samtidig forventes det, at vigende konkurrencedygtighed på de amerikanske priser og forventning om øget eksport fra Brasilien og Argentina, og det betyder, at Usda sænker deres forventning til den amerikanske eksport med 75 millioner bushels. Da alt andet forventes at forblive som ved offentliggørelsen af sidste rapport, så betyder det samlet en stigning i slutlagrene på 100 millioner bushels.