sonsoreret-indhold

Abonnementsartikel

Landbruget er i højere grad begyndt at tage nye teknologier til sig. Udviklingen i det danske landbrug, hvor dyrebesætningerne er vokset, mens mængden af landbrugsarbejdere er skrumpet, har gjort, at landmændene tænker i mere futuristiske baner, når de prøver at optimere deres virksomhed til fremtidens landbrug.

I midten af 1800-tallet eksisterede omkring 150.000-160.000 små, mellemstore og større landbrug i Danmark. Landbrugene var meget u-specialiserede, idet de både havde heste, grise, køer og får, og leverede både kød til slagteriet og mælk til andelsmejerierne. I dag er landbrugene langt mere specialiserede, og langt færre gårde tager sig i dag af mange flere dyr.

I 2004 var hele Danmarks mælkeproduktion koncentreret på 6000 gårde, mens den danske svineproduktion var fordelt på ca. 10.000 gårde. Selvom den danske befolkning er er vokset stødt gennem historien, så er antallet af danske dyreholdsbedrifter altså blevet langt færre. Dermed er de danske dyreholdbedrifter altså blevet meget større og langt mere effektive.

Alt dette, sammenholdt med at vi som forbrugere stiller langt større krav til de produkter, landmændene leverer, gør, at de danske landmænd er nødt til at tænke langt mere på at udnytte teknologiens nye muligheder, når de skal fremtidssikre deres enorme bedrifter, der ofte tæller mange hundrede gange flere dyr, end man skulle tage sig af tidligere i historien.

Det har desuden i en lang årrække været en hård kamp for landmændene at finde kvalificeret arbejdskraft. Det ses tydeligt i en analyse, der blev udfærdiget af SEGES, som agerer videnscenter for landbruget, da de i 2018 kunne melde at over 20 procent af de danske landmænd havde svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft.

Manglen på den kvalificerede arbejdskraft går hårdt ud over væksten i landbruget, hvor mange oplever at blive bremset i en vækstfase udelukkende grundet de manglende hænder. Mange landmænd har de seneste år søgt til udlandet for at finde den kvalificerede arbejdskraft, der er så vigtig for at understøtte den vækst, som er nødvendig for at levere de varer, som kunderne efterspørger.

Den historiske tendens i landbruget viser, at stadigt færre landbrug skal levere endnu flere varer til en voksende kundebase, hvorfor der er hård brug for folk, der vil give arbejdslivet i landbruget en chance.

Automatisk foderblanding

Hvis landmændene skal imødekomme den høje efterspørgsel fra de mange forbrugere, er de nødt til at kigge lidt ind i fremtiden og tænke i mere digitale og baner. De nye medarbejdere i landbruget er nemlig i højere grad robotter, der kan programmeres med meget stor nøjagtighed, så de passer til hver enkelt landmands bedrift. Et eksempel på den digitale udvikling i landbruget er de automatiserede foderblandere, der gør det muligt for landmanden at programmere foderblanderen til at sammensætte foderstofferne på den mest fordelagtige måde for lige netop hans besætning.

Find et firma, der blandt andet laver fremtidssikrede foderblandere til landbruget her

Den nye teknologi gør, at landmanden kan have en lang større og mere effektiv besætning, der er nødvendig for at det forholdsvis lave antal af landmænd, kan levere vare til forbrugerne. De nye fodermaskiner er 100 procent digitaliseret og kan justeres, hvis landmanden for eksempel skifter mellem foderprodukter, hvilket gør maskinen fuldstændig leveringsdygtig i de ydelser, som de store landbrug i dag har brug for for at drive deres besætning af dyr.

Hvis vi vender tilbage til 1800-tallet og går frem til i dag og sætter digitaliseringen og den øgede effektivitet i et historisk perspektiv, så har disse ting betydet, at produktionen af varer i landbruget er er tredoblet, mens antallet af beskæftigede i landbruget reduceret, til hvad der kommer i nærheden af 10 procent af hvor mange mennesker, der tidligere var beskæftiget i landbruget.

Læs mere om fodringssystemer her