Abonnementsartikel

På grund af en fejl er mange ikke kommet i gang med at bruge den nye baggrundserklæring for samhandel og eksport af svin til avl og levebrug.

Ved en beklagelig fejl var den gamle blanket til brug for svin til avl og levebrug ikke blevet slettet fra Fødevarestyrelsens hjemmeside, skriver Fødevarestyrelsen.

Derfor er det ikke alle, der er kommet i gang med at bruge den nye baggrundserklæring til brug for samhandel og eksport af svin til avl og levebrug, som Fødevarestyrelsen lagde op på sin hjemmeside før jul 2018.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Foruden bagggrundserklæringen til svin til avl og levebrug kom der desuden en ny baggrundserklæring til brug for samhandel af slagtesvin, der slagtes i en anden medlemsstat.

Der kom nye erklæring, da der også skal attesteres for krav om kontrollerede opstaldningsforhold i henhold til Trikinforordningen.

Ifølge Fødevarestyrelsen er kontrollerede opstaldningsforhold et system, hvor man sikrer, at svin ikke udsættes for smitte med trikinlarven. Smitte kan overføres, når svinene æder insekter, små gnavere eller fugle, der er inficerede med trikinlarven. Derfor må svin, der holdes under kontrollerede opstaldningsforhold, ikke have adgang til udendørsarealer, hvor de kan komme i kontakt med og æde insekter, gnavere og fugle. Man skal også sikre, at fx døre og vinduer er lukkede eller har fluenet, og at rotter og andre skadedyr ikke har adgang til foder.

Oplysninger om kontrollerede opstaldningsforhold skal bruges i forbindelse med udførsel

Når svin udføres fra Danmark, skal der skal attesteres for kontrollerede opstaldningsforhold for at:

Artiklen fortsætter efter annoncen

? slagteriet kan anvende den relevante undersøgelsesordning, eller

? bestemmelsesbedriftens status ikke bringes i fare.

Dette gøres ved at erklære, hvorvidt svinene kommer fra en bedrift, som lever op til kravene for kontrollerede opstaldningsforhold eller ej. For eksempel kan der ikke erklæres for svin fra frilandsbesætninger, da de ikke lever op til kravene i Trikinforordningen.

Der er to baggrundserklæringer til brug for udførsel af svin, henholdsvis til avl og levebrug samt til slagtning.

Det er besætningsejeren, som i begge erklæringer er ansvarlig for at erklære for kravene i Trikinforordningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Begge erklæringer er dagsdato blevet opdateret, da det blandt skal være muligt at kunne erklære om krav til kontrollerede opstaldningsforhold er opfyldt eller ej. Der er således indsat en funktion, hvor man nemt kan strege punktet om kontrollerede opstaldningsforhold, såfremt kravene i Trikinforordningen ikke er opfyldt.