Landmænd langede onsdag eftermiddag ud efter ufaglig Christiansborg-politik, da Bæredygtigt Landbrug holdt generalforsamling i Horsens.

Danske landmænd har oplevet et af de økonomisk værste år i nyere tid - og må alligevel lægge ryg til populistiske politiske tiltag, der gør det endnu sværere at drive landbrug i Danmark, skriver Bæredygtigt Landbrug i en pressemeddelelse.

Sådan lød det onsdag eftermiddag på Bygholm Landbrugsskole i Horsens, da Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug holdt sin årlige generalforsamling. Her kom formand Flemming Fuglede Jørgensen og næstformand Gustav Garth-Grüner i deres formandsberetning blandt andet ind på forbuddet mod at sprøjte med pesticider nær drikkevandsboringer.

- Der er ingen faglig begrundelse for sprøjteforbuddet. Der er ingen sundhedsmæssig begrundelse for forbuddet. Det er følelses-lovgivning for at få stemmer til næste valg, lød det fra formand Flemming Fuglede Jørgensen.

Foreningen frygter, at når det offentlige kan lave restriktioner på de boringsnære områder, kan også de udpegede indvindingsoplande, indsatsområder og arealer med særlige drikkevandsinteresser komme i spil til udvidede restriktionszoner. Det er ifølge Bæredygtigt Landbrug historien om randzonerne om igen - uden nogen faglig begrundelse - og foreningen mener, at fokus i stedet bør rettes mod fagligt konstaterede problemområder, for eksempel de kemiske stoffer dimethylsulfamid og tolylfluanid (DMS), der blandt andet benyttes i træbeskyttelsesmidler.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Bæredygtigt Landbrug forlanger at blive reguleret både juridisk og fagligt korrekt - og kunne da også på generalforsamlingen foran de omkring 400 fremmødte landmænd berette om en hel del juridiske sejre blandt andet på vandløbsområdet.

Formand Flemming Fuglede Jørgensen understregede på generalforsamlingen:

- Vi vil ikke fralægge os vores ansvar. Men vi vil have proportioner i tingene og fokusere på de rigtige problemer. Bæredygtigt Landbrug vil blive ved med at kæmpe for rimelige vilkår til erhvervet, så Danmark har det stolte og produktionsdygtige landbrug, vores land fortjener.