Abonnementsartikel

Avlsselskabet tager et strategisk skridt og udvider i Danmark med flere egne medarbejdere.

Med et balanceret avlsmål, der fokuserer på gode moderegenskaber, robuste grise, høj fravænningskapacitet samt produktivitet og bedre slagteværdi, er Topigs Norsvin det eneste reelle alternativ til den nuværende danske genetiks store kuldstørrelser. Derfor vurderer Topigs Norsvin at kunne tage en betydelig markedsandel de næste fem år, skriver avlsselskabet i en pressemeddelelse.

Topigs Norsvin leverer i dag TN70 polte fra Bovbjerg Genetics og Eskely, men vil nu skrue yderligere op for ambitionerne i Danmark. Det skal ske ved både at skrue op for antallet af opforme-ringssøer og ansætte egne folk i Danmark.

- Vi har set på udviklingen i Danmark de sidste år og analysen er klar, der er stor efterspørgsel efter et genetisk alternativ på det danske marked. Vi mener, det er vigtigt med en bred og bæredygtig tilgang, Vores balancerede avlsmål giver en række klare økonomiske og administrative fordele for svineproducenten samtidig med en høj kødkvalitet og hensyn til dyrevelfærd, siger Martin Bijl, CEO, Topigs Norsvin.

Den store forskel på Topigs Norsvins genetik er, at man ikke har fokuseret på store kuld, men på en lang række andre faktorer, der tilsammen giver svineproducenten en bedre og mere rentabel produktion.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I stedet for at avle efter levende grise på dag fem, som hovedsageligt opnås ved et højt antal totalfødte, har Topigs Norsvin valgt at dele dette avls aspekt op i mange flere faktorer. Her kan blandt nævnes fødselsvægt, levendefødte, dødfødte, antal funktionsdygtige patter, egenfravænning og fra-vænningsvægt. Dette sikrer at én egenskab, som for eksempel totalfødte ikke tager overhånd over de andre egenskaber, og at vi kan øge antallet fravænnede samtidigt med at dødfødte reduceres, skriver Topigs Norsvin.

Flere patter

TN70 soen har flere patter og bedre modergenskaber, hvilket giver lavere omkostning per produceret smågris. Man behøver ikke mælkeanlæg og arbejdskrævende manuel pasning. Det betyder også bedre egenfravænning og bedre udnyttelse af hele staldanlæggets kapaciteter. 60 procent af TN70 søerne har nu flere end 16 patter.

- Gennem de sidste mange år har man i Danmark hovedsageligt fokuseret på et større afkast pr årsso i form af større og større kuld, uden hensyntagen til de negative konsekvenser, som små fødte grise, samt utilstrækkelig pasningsevne har for totaløkonomien. Topigs Norsvin har samme andelshistorie, som den danske genetik, og vi ved fra vores ejere og kunder, at fremtidens krav går i retning af stærkere grise, som ud fra simplere produktionsmetoder kan performe effektivt. Derfor har Topigs Norsvin gennem mange år haft langt mere differentierede avlsmål, hvilket sikrer en høj effektiv produktion, baseret på bedre moderegenskaber, produktionseffektivitet, robusthed og slag-tekvalitet, siger Bertel Bovbjerg fra Bovbjerg Genetics.

I Danmark kommer Topigs Norsvin til udelukkende at satse på TN70 soen. I 2019 kommer Topigs Norsvin både til at ansætte egne medarbejdere i Danmark, ligesom man regner med at kunne øge antallet af opformeringssøer til produktion af TN70 polte. Leveringen af sæd til Danmark sker fra Topigs Norsvins egen ornestation i Norge.