DLG kalder resultatet af sin danske forretning for tilfredsstillende. Driftsresultatet blev 438 millioner kroner efter generel fremgang i de danske foder- og planteavlsaktiviteter. Kun kornforretningen svigtede som følge af tørken.

Trods færre danske afgrøder blev omsætningen på niveau med året før?

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Høsten i Danmark blev historisk lille, hvilket naturligvis har udfordret mange af vores ejere, kunder og dermed også DLG. Det er primært varebehandlingsindtægter, som har påvirket regnskabet. Det er dog væsentligt at pointere, at vores kunder har sparet denne normalt væsentlige omkostning. Vores andre Agribusiness-aktiviteter har haft et flot år og bedre end forventet over hele linjen. Vi er således lykkedes med at udvide vores markedsandele på foderløsninger og planteavl, siger COO i DLG-koncernen Ole Christensen.

Høsten i Danmark har DLG skønnet til cirka 6,6 millioner tons mod en rekordstor høst i 2017 på 9,5 millioner tons, og for første gang siden 2004 har Danmark været nettoimportør af afgrøder.

Æg og kyllinger

Europas største rugerikoncern DanHatch (daggamle kyllinger), som DLG ejer 50 procent af, fortsætter sin vækst uden for Danmark med opkøb af fire franske rugerier i 2018, så der nu samlet udruges over 400 millioner kyllinger om året. Driftsresultatet i DanHatch koncernen blev på 94 millioner kroner.

Danæg koncernen, som DLG ejer 50 procent af sammen med Danægs danske andelshavere, kom ud med et rekorddriftsresultat på 72 millioner kroner.

2019

Forventninger til 2019 er, at den lille høst fortsat kan give lidt udfordringer i første halvår af 2019, men DLG forventer alligevel at kunne præstere et fornuftigt resultat med baggrund i væsentlig større vintersædsarealer samt en lang række nye tiltag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi fortsætter den positive udvikling inden for blandt andet digitalisering og har iværksat nye initiativer på at afdække risikostyring af landmandens foderløsninger samt korndisponering, siger Ole Christensen.

- Vores Agribusiness-område er konkurrencedygtig og i god form. Der er mange positive takter, og vi står godt rustet blandt andet med vores investeringer i havneanlæg i Fredericia og Masnedø, der står klar til høst 2019. Samtidig ser vi frem til, at de økonomiske forudsætninger for landbruget forbedres i 2019, hvilket er en vigtig forudsætning for, at vores ejere og DLG fortsat kan udvikle sig, siger Ole Christensen.