Alle kornafgrøder havde faldende arealudbytter, og det samlede danske kornudbytte pr. hektar faldt med 26 procent fra 2017 til 2018, svarende til et fald på 18 hkg/hektar. Vårbyg var arealmæssigt den mest betydende afgrøde, efterfulgt af vinterhvede. Vårbyg faldt fra 58 til 44 hkg/hektar, hvilket er det laveste niveau siden 1992. Vinterhvede faldt fra 83 til 65 hkg/ha, svarende til niveauet i 2010 og 2011. Det største relative fald var for havre og blandsæd, som faldt med 32 procent fra 54 til 37 hkg/hektar, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

En væsentlig del af vækstsæsonen var præget af det tørre vejr, og i maj-juli lå nedbøren 50-75 procent under de seneste års gennemsnit 2006-2015. August var en varm måned som juni og juli, men med gennemsnitlig mængde regn. I alle tilfælde er der regionale variationer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udover den tørre sommer, betød det våde efterår 2017, at en del landmænd måtte opgive vinterafgrøder til fordel for de lavere ydende vårafgrøder. Arealet med vinterhvede faldt med 179.000 hektar 31 procent, fra 2017 til 2018 og vårbyg steg omvendt med 171.000 hektar. Med samme arealfordeling af alle afgrøder, korn, raps og bælgsæd, som i 2017, ville det samlede høstudbytte alt andet lige have været fem procent højere i 2018.

Det samlede areal med korn faldt med to procent fra 1.443.000 hektar i 2017 til 1.416.000 hektar i 2018. Vårbyg stod for halvdelen af det samlede kornareal i 2018, viser opgørelsen fra Danmarks Statistik.

Presset økonomisk

Årets lave kornproduktion har betydning for landbrugets økonomi. Salgspriserne på korn steg med 20,6 procent fra tredje kvartal 2017 til tredje kvartal 2018. Det rammer alt andet lige kornkøbere såsom svine- og fjerkræproducenter. Mange udsatte svinebedrifter, trods nylig højkonjunktur, peger på, at særligt gældsramte svineproducenter, med behov for at erstatte eget foder med indkøbt, kan blive yderligere presset økonomisk. De økonomiske effekter vil blive belyst i Nyt fra Danmarks statistik: Regnskabsstatistik for landbrug 2018, som udkommer i juli 2019.

Produktionen af raps faldt med 32 procent fra 742.000 tons i 2017 til 501.000 tons i 2018. Arealet faldt med 20 procent, blandt andet som følge af det våde efterår, og arealudbyttet faldt fra 42 til 35 hkg/hektar, hvilket er syv procent lavere end gennemsnittet for de forrige ti år. Stort set al produktion af raps de senere år udgøres af vinterraps.

Arealet med bælgsæd, foderærter og hestebønner med mere, fylder meget lidt i den samlede høst, men steg fra 21.000 hektar i 2017 til 32.000 hektar i 2018. Produktionen steg dog kun fra 89.000 tons til 91.000 tons, da arealudbyttet samtidig faldt fra 43 i 2017 til 28 hkg/hektar i 2018.