Danish Crowns samlede omsætning i Storbritannien er på cirka 12 mia. kr. Heraf udgør importeret grisekød fra Danmark omkring 2,9 milliarder kroner og forædlede produkter fra Danish Crowns datterselskaber 800 mio. kr. Derudover har Tulip Ltd en omsætning lokalt på ca. 8,2 milliarder kroner.

I værste fald kan Danish Crown i fremtiden blive mødt af en told på 25 pct. og højere omkostninger til logistik på grund af det, der ofte benævnes som tekniske handelshindringer. Omvendt producerer Storbritannien kun omkring 70 pct. af de fødevarer, som de selv forbruger, så briterne har et uomtvisteligt behov for at importere, fortæller Danish Crowns globale salgsdirektør Lars Albertsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Som vi ser det, er det svært at forestille sig, at Storbritannien pålægger eksempelvis grisekød den maksimale told under WTO's regler på 25 pct., da det vil føre til højere priser på mange fødevarer for en befolkning, der i forvejen har mistet købekraft, som en konsekvens af Brexit afstemningen i 2016. Meget taler derfor for en lav eller ingen told, men vi ved det ikke, og netop usikkerheden er faktisk den største udfordring lige nu.

Danish Crown forbereder sig på et no deal-scenarie, så organisationen er gearet til at kunne håndtere stort set enhver form for papirarbejde. På det område har Danish Crown allerede stor erfaring, da eksempelvis eksport til Japan og Kina kræver ganske meget administrativt. Samtidig er der skabt overblik over hvilke logistiske udfordringer, Brexit kan udløse, så der kan reageres meget hurtigt.

- En væsentlig grund til briterne i vores øjne fortsat vil have en væsentlig interesse i at importere fra EU, er de britiske forbrugeres og forbrugerorganisationers markante og udtalte krav til dyrevelfærden. Det udelukker selvfølgelig ikke muligheden for, at briterne i fremtiden åbner for import af grisekød fra eksempelvis USA eller Brasilien, men det ligger ikke lige for på grund af de to landes forbrug af væksthormoner og antibiotika, siger Lars Albertsen.

Danish Crowns eksport af oksekød til Storbritannien er ikke overvældende, men i et no-deal scenarie med høje toldsatser på oksekød vil hele det europæiske marked blive påvirket. Det skyldes, at de irske slagterier i så fald vil forsøge at afsætte de store mængder oksekød, som de i dag eksporterer til Storbritannien, på det europæiske marked.

Den største udfordring lige nu er, at hele debatten om Brexit og den uvisse fremtid får de britiske forbrugere til at holde igen, når de køber ind. Samtidig holdes kursen på det britiske pund nede på grund af usikkerheden, og det gør importeret kød dyrere for de britiske forbrugere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I værste fald - og særligt hvis det bliver et ?Hard Brexit? ? så kan vi stå vi overfor store udfordringer, men meget taler for, at briterne vil have en væsentlig interesse i at fortsætte samhandlen med Europa på betingelser, der vil gøre det muligt at opretholde en ganske betydelig dansk eksport af grisekød til priser, der ikke ligger langt fra det vi kender i dag, slutter Lars Albertsen