En sidegevinst ved øget brug af bio-diesel i form af rapsolie er, at importen af proteinholdig soja fra andre verdensdele mindskes. Det er til fordel for regnskovene.

Danmark kan her og nu hente en stor CO2-gevinst ved at lade stigende mængder biodiesel fra danske marker erstatte fossil diesel i biler og lastvogne. Samtidig vil en sidegevinst være produktion af proteinholdige foderkager til kreaturer, som kan erstatte en klima- og miljømæssig belastende import af sojakager fra andre verdensdele. Det siger Morten Simonsen i en pressemeddelelse, som er medindehaver af Emmelev A/S i Otterup på Nordfyn. Han afviser, at en øget produktion af raps på markerne vil fortrænge fødevarer og fodermidler og dermed indirekte medvirke til, at regnskove fældes for at gøre plads til landbrugsdrift. Emmelev A/S presser olie ud af rapsfrø opkøbt hos danske landmænd. Alene på Fyn køber Emmelev A/S raps fra 120-130 landmænd, og dertil kommer indkøb hos danske korn- og foderstofvirksomheder. Rapsolien bruges herhjemme bl.a. som tilsætning til fossilt diesel-brændstof og udgør syv procent af det brændstof, som købes på tankstationerne.

- Der kan blandes endnu mere biodiesel i brændstoffet til gavn for klimaet. I Sverige udgør biodiesel 100 procent af brændstoffet i mange diesel-køretøjer, og det kan selvfølgelig også blive virkelighed i Danmark, siger Morten Simonsen.

Rapsen dyrkes af danske landmænd og er en velkendt og afprøvet vinterafgrøde med en række fordele i sædskiftet og for miljøet. Landbruget arbejder ihærdigt på at nedbringe CO2-belastningen, og den danske produktion af raps er en af de mest klimavenlige i Europa. I Danmark er forbruget af diesel alene til offentlig transport på over 150 mio. liter. Bliver denne fossile olie erstattet af biodiesel, vil CO2-besparelsen være op imod 300.000 ton om året, oplyser Morten Simonsen.