Nogle få dage før Agromek fik Mertz A/S importen af en meget interessant hollandsk maskine, der stopper væksten i kartofler ved at trække toppen af og skære rødderne over.

- EnviMaxX kaldens den hollandske maskine, der er så innovativ og interessant, at den ville være et godt bud på Agromek-prisen. Men da vi først fik import nogle ganske få dag før Agromek åbnede, er den ikke tilmeldt som nyhed på Agromek, og det har også været umuligt at få en maskine med på udstillingen, siger Kurt Ødegaard, produktspecialist hos Mertz A/S.

Stopper væksten

Princippet i EnviMaxX er, at toppen på de enkelte kartoffelrækker fanges og klemmes sammen imellem to gummibånd. Båndene har hydraulisk træk, og da de løber hurtigere end fremkørselshastigheden trækkes toppen af kartoflerne, mens kartoffelknoldene holdes i jorden. Samtidig med at toppen trækkes af, skæres rødderne over af vandretliggende skær, der er indstillet til at køre lige under knoldene.

I kartofler med kraftig top, kan EnviMaxX med fordel kombineres med en aftopper, der monteres i traktorens frontlift, og som knuser den største del af toppen. Efter aftopningen tager EnviMaxX fat om de sidste dele af stænglerne og trækket dem fri af kartoflerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Undgår sygdomme

Ifølge Kurt Ødegaard er EnviMaxX den ideelle maskine til erstatning af sprøjtemidlet Reglone, der har været anvendt til nedvisning af specielt læggekartofler, og som er forbudt fra 2020. Maskinen er også velegnet til økologer, der ikke har mulighed for at standse kartoffelvæksten med kemi.

- Høstes toppen blot af med en aftopper, er der stor risiko for, at kartoflerne sætter nye skud og gror igen. De åbne stængler giver også fri adgang for svampe og sygdomme, som kan brede sig til knoldene. Når toppen trækkes af kartoflerne og rødderne skæres over, stopper væksten øjeblikkeligt, og knoldene kan herefter blive liggende i jorden, uden at gro igen, siger Kurt Ødegaard og tilføjer:

- Forsøg med EnviMaxX og andre former for nedvisning har vist, at metoden, med at trække toppen af knoldene og skære rødderne over, giver en kraftig reduktion i dannelsen af kartoffelskurv.

Kraftigere skind ved tidlig optagning

Ovennævnte forsøg viste også, at den hollandske metode med den mekaniske nedvisning giver den hurtigste modning af knoldene og den bedste skindkvalitet. Derved opstår der færre skader på kartoflerne under optagningen, end på kartofler hvor nedvisningen er fortaget med kemi.

Rema Machines, der producerer udsyret til mekanisk nedvisning, kan levere EnviMaxX, tilpasset de forskelige rækkeafstande, og i forskelige bredder på op til seks rækker.

Standardudstyret omfatter sensorer til automatisk og individuel højderegulering af klemmebåndene, der trækket toppen af. Båndene har som standard en automatisk stensikring, der beskytter båndene ved påkørsel af jordfaste sten. Hastigheden på båndene reguleres fra en terminal i førerkabinen, og som ekstraudstyr leveres EnviMaxX med et system, der automatisk justerer båndhastigheden i forhold til fremkørselshastigheden.

Forhandler i Jylland

Mertz A/S vil selv markedsføre den hollandske maskine på øerne, mens Maskinpartner A/S i Vejle får forhandlingen i Jylland.

- Forbuddet af Reglone gælder i hele EU, og derfor er rigtig mange kartoffelavlere på jagt efter nye løsninger. Rema Machines har derfor udsolgt af EnviMaxX til sæson 2019, men vi har fået lovning på i hvert fald en enkelt maskine, og vi glæder os til at demonstrere den for de danske kartoffelavlere, siger Kurt Ødegaard.