Abonnementsartikel

Projektet "Markbrug mod nye mål" har sat fokus på økonomien i planteavlen

I foråret 2006 blev markkampagnen "Markbrug mod nye mål skudt i gang med sloganet Fokus Forøger Fortjenesten. Budskabet var, at alle landmænd kan øge markens dækningsbidrag med 500 kroner pr. hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Planteavlskonsulent Anette Vibeke Vestergaard, der har været med i projektet, skriver i den nye udgave af magasinet Agrologisk om erfaringerne med at jagte plovmanden.

Erfaringerne i Anette Vibeke Vestergaards erfagruppe viser igennem de seneste tre år en meget stor variation i priser, både på omkostnings- og indtægtssiden. Og det har derfor øget fokus på den gode handel.

- Tre års beregninger viser en næsten fordobling af DBI (dækningsbidrag I) til godt 3.000 kroner pr. hektar på de i alt knap 1.100 hektar landmændene i erfagruppen dyrker. Selvfølgelig er det rigtig godt afhjulpet af prisstigningerne på afgrøderne, skriver hun.

Og hun tilføjer, at når man har tal for tre år bliver det klart, hvilke afgrøder som bare ikke klarer sig godt nok på de enkelte ejendomme. Omkostningerne ved en svær jordstruktur afsløres, og svinefolkene skal passe på, at stalden ikke stjæler fokus fra godt markarbejde. Omvendt viser øvelsen, at man belønnes, når man gør tingene rigtigt.

Hun konkluderer således, at markkampagnen er et fremragende redskab til at målrette indsatsen fremadrettet, hvad angår handel, godt håndværk og biologi. Og uanset hvor dygtig man er, kan man altid blive bedre. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når man beregner og opstiller afgrødeudbyttet for flere år, får man et godt redskab til at vurdere sædskifte og afgrødevalg. Ofte går vi med den overbevisning, at det " bare ikke var et godt vårbyg-år ? eller at knoldbægersvampen kostede i rapsen i år ". Men det er kun en lille del af svaret på, hvordan afgrøden gennemsnitligt klarer sig på ejendommen.

- For flere af deltagerne har vi måttet erkende, at der skal arbejdes mod bedre resultater i vårbyg og vinterraps, hvis de skal være konkurrencedygtige afgrøder, som jo bibeholder det gode sædskifte med alle de fordele, dette indebærer.

Der er også meget stor forskel på stykomkostningerne på de enkelte bedrifter. For eksempel dækker omkostningen til udsæd i 2008 på 350 kroner pr. hektar over en variation fra 211 kroner pr. hektar for den laveste (med mest frøgræs) helt op til godt 650 kroner pr. hektar hos deltageren med de højeste omkostninger til udsæd.

- Dette afleder en god snak om handel, optimale udsædsmængder og såtid, skriver Anette Vibeke Vestergaard.

Hun konkluderer i artiklen i Agrologisk, at øget bevidsthed om skade og succes gør klog, og at det samtidig bliver sjovere at være såvel planteavler som konsulent.

Artiklen fortsætter efter annoncen