sonsoreret-indhold

Landbruget er et dejligt, men også et udsat erhverv, når det gælder risikoen for arbejdsrelaterede skade - fx nedslidning og smerter i bevægeapparatet.

Der er meget du selv kan gøre for at forebygge skader og lignedne, ligesom det kan også være værd at se på, hvordan du er sikret, hvis uheldet er ude eller sygdom rammer.

Selvom teknologien i dag har fjernet meget af det tunge og belastende arbejde i landbruget, er det stadig et fysisk krævende erhverv, som stiller store krav til et godt helbred. Samtidig kan sygefravær opleves som ubelejligt eller umuligt - for arbejdet laver jo ikke sig selv.

Smerter i bevægeapparatet den hyppigste årsag til sygefravær

Smerter i fx ryg eller ben kan opstå pludseligt på grund af løft eller forkerte bevægelser eller som følge af længerevarende forkert belastning af kroppen.

Mange tænker, at forbigående smerter og ubehag lige kan klares med smertestillende håndkøbsmedicin samt lidt hvile, og så er man klar igen. Men det er sjældent løsningen på lang sigt, og vælger man at overhøre begyndende smerter, kan de i værste fald udvikle sig til at blive kroniske.

Træning samt opmærksomhed omkring arbejdsstillinger og -rutiner kan være forebyggende, ligesom tidlig behandling hos fx fysioterapeut eller kiropraktor kan komme alvorligere eller kroniske lidelser i forkøbet.

Stress er den nye folkesygdom

Det er ikke kun kroppen og fysikken, der er udsat. WHO forudser, at psykiske lidelser i 2020 udgør den største sygdomsbyrde på verdensplan. I Danmark er stress i stadig højere grad blevet et problem.

Ifølge Stressforeningen er ca. 35.000 danskere dagligt sygemeldt med stress og hele 430.000 har symptomer på alvorlig stress, som kan være invaliderende.

Der findes ingen tal specifik for landbrugsfaget, men i en branche som er under konstant økonomisk pres, og hvor fx vejrforhold de seneste år har vanskeliggjort arbejdsforholdene og indtjeningsmulighederne, er risikofaktorerne for stress bestemt til stede.

Desværre er stress og andre psykiske lidelser ofte tabubelagt og bliver ofte negligeret, indtil den dag kroppen og hoved siger endegyldigt fra. Derfor er det vigtigt at lytte til kroppens signaler og tage det alvorligt, hvis du fx oplever længere tids uro eller nedtrykthed, som ikke kan forklares.

Er du nær pårørende til en potentielt stressramt person, er det vigtigt at du spørger ind, hvis du oplever at personen begynder at ændre humør eller adfærd.

Sygdom kan have store økonomiske konsekvenser

Uanset, om der er tale om fysisk sygdom eller psykiske problemer som fx stress, kan længere tids uarbejdsdygtighed have alvorlige økonomiske konsekvenser for især dig, der er selvstændig landmand, og hvor den daglige drift afhænger af dig.

Det offentlige sundhedsvæsen har i flere år været stærkt presset på ressourcer, og det har sendt ventetiderne i vejret. Der kan fx være op til 13 ugers ventetid på at blive tilset af en speciallæge.

Derfor vælger mange selvstændige at tegne en sundhedsforsikring, der kan hjælpe til hurtigere behandling. Med en sundhedsforsikring er der adgang til en tid i det private behandlingssystem inden for 10 arbejdsdage.

En sundhedsforsikring kan også bruges til fx kiropraktor, fysioterapeut eller psykologbehandling. På den måde kan mindre eller begyndende skavanker tages i opløbet, og alvorligere sygdom forebygges.

Har du tjek på sundheden? Prøv vores sundhedsquiz og vær med i lodtrækningen om dejlige præmier for krop og sjæl.

Deltag her