Udbruddet af afrikansk svinepest i Belgien og den sandsynlige fristforlængelse af kastrationsforbuddet uden bedøvelse i Tyskland resulterer i en nedjustering af LaDS' prisprognose for smågrise. I forhold til den seneste prisprognose i august måned betyder det -40 kr. i første kvartal, -30 kr. i andet kvartal 2019, +25 kr. i tredje kvartal og -25 kr. i fjerde kvartal 2019 (puljenotering region 2/3). På årsbasis er det 17,50 kr. mindre i forhold til den seneste prognose.

Årsagen til nedjusteringen er først og fremmest udbruddet af afrikansk svinepest i Belgien. Det er årsagen til, at smågrisenoteringerne er faldet kraftigere i løbet af efteråret, end man kunne forvente. Hollandske smågrise, som typisk blev afsat på det belgiske marked, skulle pludselig sælges på det tyske marked. Det førte til prispres på smågrisemarkedet i en tid, hvor markedet i forvejen var meget sårbart. Fra det nuværende prisniveau vil det naturligvis tage lidt længere tid, indtil smågrisenoteringerne stiger til et prisniveau, som er normalt for foråret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Endnu en forudsigelig begivenhed er den tyske kovending med hensyn til kastrationsforbuddet uden bedøvelse. I stedet for at stoppe kastration uden bedøvelse pr. 1. januar 2019 får de tyske smågriseproducenter sandsynligvis en fristforlængelse på to år. Det betyder imidlertid ikke, at problemet er løst. Der har været næsten ingen investeringer i tysk smågriseproduktion i de seneste år, og det vil føre til, at det tyske smågriseunderskud sandsynligvis vil vokse i de kommende år. Fristforlængelsen betyder derfor blot, at efterspørgslen efter smågrise formentlig ikke vil stige eksplosivt i begyndelsen af 2019, men i stedet mere kontinuerligt i de kommende år. Derfor bliver prisprognosen for smågrisenoteringen specielt for de første to kvartaler 2019 nedjusteret.

På årsbasis forventer vi, at 2019 bliver et bedre år end 2018 for danske smågriseproducenter. Den seneste EU-svinetælling tyder på, at griseproduktionen vil falde lidt i Europa i 2019. Desuden ser situationen på kødmarkedet, dvs. på eksportmarkederne, også lidt bedre ud. For eksempel rapporteres der om fald i avlsbestanden i Kina, mens kineserne samtidigt kæmper med afrikansk svinepest. Det bør føre til et lidt højere prisniveau på det europæiske slagtesvinemarked næste år, som så også vil trække smågrisenoteringerne op.

Usikkerheden i prisprognosen er også denne gang meget stor. Bortset fra de sædvanlige usikkerhedsfaktorer som vejret og valutaudsving kommer der flere eksterne faktorer til, som man slet ikke kan forudsige. Hvis der for eksempel kommer afrikansk svinepest til Tyskland eller Danmark vil det ødelægge samtlige prognoser. Men også nye handelsbarrierer for eksempel til England eller Asien vil have negative konsekvenser. På den anden side kan en potentiel kamp om slagtesvin i Tyskland løfte den tyske slagtesvinenotering og dermed også smågrisenoteringerne på et markant højere prisniveau. Det samme gælder for en potentiel stigning i den kinesiske efterspørgsel på kødmarkedet.