Rapsjordlopper er en stadig stigende trussel i det nordjyske. Angreb af jordlopper ses ofte i marker med raps eller efterafgrøder som tidligere naboer. Det oplever Agri Nord Planteavl.

Engang kom rapsjordlopperne ikke længere nordpå end til Vejle. De dage er ovre, og den lille jordloppe ses i stadig større omfang også i det nordjyske. Det er især i marker, hvor der året før har været raps eller anden korsblomstret afgrøde såsom efterafgrøder i nabomarken, at skadedyrene ses.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Efterhånden som mængden af efterafgrøder er steget, er risikoen for angreb af rapsjordlopper også steget, siger teamleder i Agri Nord, Poul Madsen.

I disse dage må planteavlsafdelingen minde kunderne om, at de skal undersøge markerne for rapsjordlopper.

- På disse kanter sidder bekæmpelse af rapsjordlopper endnu ikke helt på rygraden, så mange glemmer det, siger Poul Madsen.

Man kan undersøge marken for huller i bladene, og man kan få et billede af antallet ved at opsætte gule, plastik-fangebakker.

- Vi ser meget lokale angreb, så man er nødt til at tjekke sine egne marker, siger plantekonsulenten. Finder man rapsjordlopper, kan de bekæmpes med et pyrethroid middel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Suger al næring

Angreb af rapsjordlopper er alvorlig for rapsen. De små lopper lægger æg, der klækkes til larver, som borer sig ind i planternes bladskede. Larven suger derefter al næring væk fra nye blade, og planten går i stå. I værste fald visner den. Selvom planten er angrebet af larven, kan den nogle gange få held til at sætte et enkelt, nyt skud til foråret, men andre gange rådner planten væk.

- Selvom det er et lille dyr, så kan den halvere udbyttet. Det er derfor en beskeden forsikringspræmie, det koster at bekæmpe loppen i efteråret for at sikre sin afgrøde, siger Poul Madsen.