DCA, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, skriver i en pressemeddelelse, at der er stor risiko for at opleve en sommer som i år igen i fremtiden som følge af klimaforandringerne. Masser af varme giver tørke og dermed visne afgrøder. Derfor bliver landbruget nødt til at finde afgrøder, der bedre kan tåle de nye forhold.

Et europæisk hold af forskere med deltagelse fra Institut fra Agroøkologi, Aarhus Universitet har valgt at se på, hvad der især driver udbytterne under klimaforandringer. Resultaterne af deres undersøgelser er netop publiceret i Nature Communications, skriver DCA.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forskerholdet undersøgte, om det er varme eller tørke, der fremover udgør den største risiko for majs og vinterhvede i Europa. Forskerne inddrog viden om plantefysiologi for at vise, for første gang nogensinde i stor skala, hvad det er ved høje temperaturer, der forårsager udbyttetab.

Det er ifølge DCA meget vigtigt at skelne mellem tørke og varme. Planternes beskyttelsesmekanismer mod tørkestress er nemlig nogle andre end dem planterne bruger mod varmestress. Forskerne fandt således, at det i høj grad er den tørkestress, der opstår som følge af varmen, der er problemet for afgrøderne.

- Ved at forstå, om det er varme eller tørke, der udgør den største risiko for de enkelte afgrødetyper, kan landmænd og planteforædlere bedre udvikle og vælge de bedste egnede sorter og den rette dyrkningspraksis, siger en af artiklens forfattere, sektionsleder og professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet i pressemeddelelsen.