Med 40 fod flex-bord fra MacDon klipper Sandager Skovgård marken bedre end med det tidligere 30 fod faste skærebord, og med større kapacitet i visse afgrøder.

Vinterbyggen har stort set lagt sig hen ad jorden, og til trods for at solen snart går ned, så tygger Lexion-mejetærskeren sig stadig trofast igennem byggen.

Halmmængden er enorm, og for chaufføren på bigballepresseren bliver opgaven let, da mejetærskeren ikke har bakket ret mange gange på den 40 hektar mark nær Kværndrup i det midtfynske.

- Grunden til, det kører så let, er helt klart skærebordet, fortæller Poul Martin Egdal, indehaver af Sandager Skovgård, som driver 670 hektar planteavl samt 1.400 søer i opformering.

Til sæson 2016 fik han leveret en ny Claas Lexion 770-mejetærsker, men maskinen blev købt uden et skærebord.

rich-media-1
Da Maskinbladet besøgte den fynske bedrift var der travlt med høst af vinterbyg som lagde ned. Sejlskærebordet sørgede dog for en så jævn ilægning, at der næsten ikke blev bakket med mejetærskeren på det 40 hektar store stykke nær Kverndrup.

- Efter at have haft et 40 fods sejlskærebord fra MacDon på demonstration i 2014 var jeg ret lun på ideen med sejl, og da Macdon kunne levere et fleksibelt skærebord, kunne jeg ikke se ideen med et 12 meter fast skærebord, hvis afgrøden skal samles ordentligt op på vores marker, som er en smule kuperede, fortæller Poul Martin Egdal om baggrunden for købet.

Samme hastighed

I kabinen på Lexion-mejetærskeren sidder Thomas Søfelde, som er driftsleder for markbruget hos Sandager Skovgård og fast pilot på mejetærskeren. Han var heller ikke i tvivl om, at næste skærebord skulle være med sejl, da der skulle købes ny mejetærsker til sæson 2016.

- Da vi i 2014 havde det 40 fod MacDon sejlskærebord på prøve, foregik det i almindelig rajgræs. Vores daværende Claas Lexion 580 mejetærsker kørte med et 30 fod skærebord, og selvom vi havde 10 fod mere med på demonstrations-skærebordet, så kørte vi med samme hastighed, fortæller Thomas Søfelde, som også fortæller om en god kapacitet i hvede og byg.

rich-media-2
Med støttehjulene på hver side af skærebordet, tilpasser skærebordet sig terrænet i tre zoner.

Rapsen høstes direkte på bedriften, og her har man ikke oplevet en nedgang i kapaciteten, som man ellers ofte hører, når der høstes med sejlskærebord:

- Vi høstede 70 hektar raps i sæson 2016, og her var vi ikke dårligere stillet med et sejlskærebord sammenlignet med et traditionelt skærebord med en stor indføringstomle. Der var ingen kapacitetsforøgelse, men der var heller ikke en forringelse af kapaciteten, fortæller driftslederen.

Følger terrænet

MacDon Flexdraper, som den canadiske producent kalder skærebordet med den fleksible kniv, er opdelt i tre dele. På den 40 fods udgave, som kører på Midtfyn, kan de yderste 4,5 meter i hver side, kan give sig over og under vandret i forhold til det tre meter brede stykke midt på skærebordet.

- Skærebordet følger jorden ved hjælp af to støttehjul på hver sidefløj, som sørger for at styre vinklen på skærebordets sidefløje. Jeg sætter blot mejetærskeren til at følge jordoverfladen på marktryksensorerne, fortæller Thomas Søfelde.

rich-media-3
Bedriften nævner at ligegyldt hvordan marken bugter sig, og hvor store gyllespor der findes, så vil skærebordet flyde ganske fint og tilpasse sig terrænet.

Skærebordet kan give sig 25 centimeter i hver side, og selve stubhøjden stilles mekanisk på støttehjulene på hver side af maskinen.

- Hvis jeg ønsker at finjustere stubhøjden, kan jeg skyde bordet frem og tilbage ved hjælp af den hydrauliske topstang, som er en integreret del af skærebordet, og det giver mig faktisk nogle centimeter at arbejde med, fortæller han.

Den fynske bedrift roser bordet for at følge marken meget præcist, og det er ikke kun en fordel ved bakker og lavninger.

- Vi bringer en del gylle ud på markerne med gyllevogn, og har derfor til tider nogle store gyllespor. Når mejetærskeren kører i et gyllespor, flyder skærebordet stadig langs jorden, uden at blive påvirket, og det kan vi se som en rigtig stor fordel.

Sætter begrænsningen

Da Maskinbladet besøgte den fynske bedrift, blev der høstet vinterbyg, som mere eller mindre havde lagt sig ned. Også her fremhæver mejetærskerchaufføren skærebordet for en god indlægning.

- Ved at vinkle skærebordet med den hydrauliske topstang, undgår vi helt at køre med aksehæver, og det er virkelig dejligt at være fri for dem.

Selvom der klippes tæt på jorden, så mener Thomas Søfelde ikke, at det er et problem med knive mod sten.

rich-media-4
Bedriften behøver ikke længere køre med aksehæver for at samle lejesæd op - den fleksible knive og tiltningen af skærebordet sørger for at afgrøden samles op.

- Vi skiftede langt færre knive på den første sæson sidste år, end vi plejer på det traditionelle Claas-skærebord, og da kniven er samme type, som bruges på rapsskårlæggerne, er det nogle robuste og kraftige knive, som altid sørger for en pæn afklipning, fortæller han.

Selvom solen er ved at gå ned over det midtfynske landskab fortsætter høsten.

- Hvis det var et traditionelt skærebord, var kornet helt sikkert begyndt at vikle sig omkring indføringssneglen allerede nu, men sejlskærebordet sørger for en fin indlægning af kornet, selvom det er ved at blive sent, fortæller Thomas Søfelde og påpeger, at det er mejetærskeren, der sætter begrænsningen og ikke skærebordet, når afgrøden begynder at blive våd.

Langtids-investering

Valget af skærebord betød også, at mejetærskeren blev leveret på hjul frem for bælter.

- MacDon-skærebordet er en anelse lettere end det traditionelle Claas-skærebord, og derfor valgte vi en løsning med hjul frem for bælter, fortæller Poul Martin Egdal, som påpeger en lille merpris for MacDon-bordet.

- Prismæssigt er der ikke meget forskel på det traditionelle Claas-skærebord og et MacDon-skærebord, og når man vælger skærebordet med den fleksible knive, er det klart, at prisen stiger en smule, men vi satsede, og har ikke fortrudt, fortæller han.

Han forventer, at maskineriet skal køre i 10 år på bedriften, og det er også et argument for at betale lidt ekstra og så få et set-up, som kan køre i mange år.

- Fordelen ved at komme op på et 40 fod skærebord, er også, at vi kan sætte farten ned på mejetærskeren, og det passer mig fint, at vi ikke suser afsted med mejetærskeren, men hellere har en større arbejdsbrede med ad gangen.